کلمات تلفظ شده توسط airess در فورو

کاربر: airess ويراستار فوروو مشترک تلفظ های airess شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/08/2013 Löschwasserrückhaltung [de] Löschwasserrückhaltung تلفظ رأی
09/08/2013 Dworzak [de] Dworzak تلفظ 1 رأی
09/08/2013 Schmidtpott [de] Schmidtpott تلفظ رأی
09/08/2013 Geislingen an der Steige [de] Geislingen an der Steige تلفظ رأی
09/08/2013 Mordhorst [de] Mordhorst تلفظ رأی
09/08/2013 Seegenschmiedt [de] Seegenschmiedt تلفظ رأی
09/08/2013 Walddörfer [de] Walddörfer تلفظ رأی
09/08/2013 Ruchgras [de] Ruchgras تلفظ رأی
09/08/2013 Ackerruchgras [de] Ackerruchgras تلفظ رأی
09/08/2013 Archenmuschel [de] Archenmuschel تلفظ رأی
09/08/2013 Exzellenzgerangel [de] Exzellenzgerangel تلفظ رأی
09/08/2013 Wendelmuth [de] Wendelmuth تلفظ رأی
09/08/2013 Töpfner [de] Töpfner تلفظ رأی
09/08/2013 Ökologiethema [de] Ökologiethema تلفظ رأی
09/08/2013 Wachstumsfrage [de] Wachstumsfrage تلفظ رأی
09/08/2013 Ökologiefrage [de] Ökologiefrage تلفظ رأی
09/08/2013 Rohstoffgarten [de] Rohstoffgarten تلفظ رأی
09/08/2013 Berglauch [de] Berglauch تلفظ رأی
09/08/2013 Sensendüwel [de] Sensendüwel تلفظ رأی
09/08/2013 Wüstenlilie [de] Wüstenlilie تلفظ رأی
09/08/2013 Ockerseestern [de] Ockerseestern تلفظ رأی
09/08/2013 Blasenschötchen [de] Blasenschötchen تلفظ رأی
09/08/2013 Eichenprachtkäfer [de] Eichenprachtkäfer تلفظ رأی
09/08/2013 Spierstrauchblattlaus [de] Spierstrauchblattlaus تلفظ رأی
09/08/2013 Zitrusblattlaus [de] Zitrusblattlaus تلفظ رأی
09/08/2013 Johanniseidechse [de] Johanniseidechse تلفظ رأی
09/08/2013 Holunderblattlaus [de] Holunderblattlaus تلفظ رأی
09/08/2013 Alltagswahrnehmung [de] Alltagswahrnehmung تلفظ رأی
09/08/2013 Ressourcenfrage [de] Ressourcenfrage تلفظ رأی
09/08/2013 Klimaproblematik [de] Klimaproblematik تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

airess تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 361 (16 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 17 رأی

نمایش ها: 14.326


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.702

مکان بر اساس تلفظ ها: 682