کلماتی که aiprt برای تلفظ در فوروو افزوده

کاربر: aiprt مشترک تلفظ‌های aiprt شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
31/12/2010 Polyurie [fr] Polyurie تلفظ توسط Kenji75018
31/12/2010 magnétite [fr] magnétite تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insurrectionnel [fr] insurrectionnel تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instantanée [fr] instantanée تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instigateur [fr] instigateur تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instigatrice [fr] instigatrice تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instiguer [fr] instiguer تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instinctif [fr] instinctif تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instinctive [fr] instinctive تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instinctuel [fr] instinctuel تلفظ 0 رأی
31/12/2010 institutionnaliser [fr] institutionnaliser تلفظ 0 رأی
31/12/2010 institutionnel [fr] institutionnel تلفظ 0 رأی
31/12/2010 institutionnellement [fr] institutionnellement تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instructif [fr] instructif تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
31/12/2010 instructive [fr] instructive تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instrumenter [fr] instrumenter تلفظ 0 رأی
31/12/2010 instrumentaliser [fr] instrumentaliser تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insuffisante [fr] insuffisante تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insuffisance [fr] insuffisance تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insularité [fr] insularité تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insulte [fr] insulte تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insultant [fr] insultant تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insultante [fr] insultante تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insupporter [fr] insupporter تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insignifiant [fr] insignifiant تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insinuer [fr] insinuer تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insinuation [fr] insinuation تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insipide [fr] insipide تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insistant [fr] insistant تلفظ 0 رأی
31/12/2010 insister [fr] insister تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

aiprt تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 11.760 (994 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 13.960

رأی‌ها: 1.130 رأی

نمایش‌ها: 296.244


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 32

مکان بر اساس تلفظ ها: 32