کلمات تلفظ شده توسط aidar7 در فورو

کاربر: aidar7 مشترک تلفظ های aidar7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
31/12/2012 Ойыншы [kk] Ойыншы تلفظ رأی
31/12/2012 Сұрақ-жауап [kk] Сұрақ-жауап تلفظ رأی
31/12/2012 Жауап [kk] Жауап تلفظ رأی
31/12/2012 Сұрақ [kk] Сұрақ تلفظ رأی
31/12/2012 Жексенбі [kk] Жексенбі تلفظ رأی
31/12/2012 Сейсенбі [kk] Сейсенбі تلفظ رأی
31/12/2012 Дүйсенбі [kk] Дүйсенбі تلفظ رأی
31/12/2012 ақпан [kk] ақпан تلفظ رأی
31/12/2012 terek [kk] terek تلفظ رأی
31/12/2012 қашан [kk] қашан تلفظ رأی
31/12/2012 Құлсары [kk] Құлсары تلفظ رأی
31/12/2012 көл [kk] көл تلفظ رأی
30/12/2012 Ақтау [kk] Ақтау تلفظ رأی
30/12/2012 Бейнеу [kk] Бейнеу تلفظ رأی
30/12/2012 Астана [kk] Астана تلفظ رأی
30/12/2012 Тараз [kk] Тараз تلفظ رأی
30/12/2012 Алматы [kk] Алматы تلفظ رأی
30/12/2012 Леңгір [kk] Леңгір تلفظ رأی
30/12/2012 алға [kk] алға تلفظ رأی
30/12/2012 Жайық [kk] Жайық تلفظ رأی
30/12/2012 Оңтүстік [kk] Оңтүстік تلفظ رأی
30/12/2012 Оңтүстік Қазақстан [kk] Оңтүстік Қазақстан تلفظ رأی
30/12/2012 Қазақстан [kk] Қазақстан تلفظ رأی
30/12/2012 сынып [kk] сынып تلفظ رأی
30/12/2012 Кентау [kk] Кентау تلفظ رأی
30/12/2012 Көкшетау [kk] Көкшетау تلفظ رأی
30/12/2012 Үштөбе [kk] Үштөбе تلفظ رأی
30/12/2012 Арал [kk] Арал تلفظ رأی
30/12/2012 Талғар [kk] Талғар تلفظ رأی
30/12/2012 Шелек [kk] Шелек تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: قزاقستان

aidar7 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 55

واژگان افزوده شده: 7

نمایش ها: 2.280


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.501

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.392