کلماتی که aidar7 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: aidar7 مشترک تلفظ‌های aidar7 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/04/2014 Ғаламтор [kk] Ғаламтор تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Ойыншы [kk] Ойыншы تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Сұрақ-жауап [kk] Сұрақ-жауап تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Жауап [kk] Жауап تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Сұрақ [kk] Сұрақ تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Жексенбі [kk] Жексенбі تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Сейсенбі [kk] Сейсенбі تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Дүйсенбі [kk] Дүйсенбі تلفظ 0 رأی
31/12/2012 ақпан [kk] ақпан تلفظ 0 رأی
31/12/2012 terek [kk] terek تلفظ 0 رأی
31/12/2012 қашан [kk] қашан تلفظ 0 رأی
31/12/2012 Құлсары [kk] Құлсары تلفظ 0 رأی
31/12/2012 көл [kk] көл تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Ақтау [kk] Ақтау تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Бейнеу [kk] Бейнеу تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Астана [kk] Астана تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Тараз [kk] Тараз تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Алматы [kk] Алматы تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Леңгір [kk] Леңгір تلفظ 0 رأی
30/12/2012 алға [kk] алға تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Жайық [kk] Жайық تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Оңтүстік [kk] Оңтүстік تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Оңтүстік Қазақстан [kk] Оңтүстік Қазақстан تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Қазақстан [kk] Қазақстан تلفظ 0 رأی
30/12/2012 сынып [kk] сынып تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Кентау [kk] Кентау تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Көкшетау [kk] Көкшетау تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Үштөбе [kk] Үштөбе تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Арал [kk] Арал تلفظ 0 رأی
30/12/2012 Талғар [kk] Талғар تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: قزاقستان

aidar7 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 56

واژگان افزوده شده: 8

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 4.936


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.788

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.148