کلمات تلفظ شده توسط adodge در فورو

کاربر: adodge مشترک تلفظ های adodge شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/04/2008 faeces [en] faeces تلفظ 0 رأی
04/04/2008 DRADIS [en] DRADIS تلفظ 0 رأی
04/04/2008 frack [en] frack تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Zune [en] Zune تلفظ 0 رأی
04/04/2008 extravaganza [en] extravaganza تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 philanthropic [en] philanthropic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 URL [en] URL تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 mysql [en] mysql تلفظ 0 رأی
04/04/2008 gui [en] gui تلفظ 1 رأی
04/04/2008 subtle [en] subtle تلفظ 2 رأی
04/04/2008 cognition [en] cognition تلفظ 0 رأی
04/04/2008 phenylalanine [en] phenylalanine تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 murder [en] murder تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 omnipotent [en] omnipotent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 viscous [en] viscous تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://alexdodge.net

adodge تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 15 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 5.613


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.140

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.829