کلماتی که adodge در فوروو تلفظ کرده

کاربر: adodge مشترک تلفظ‌های adodge شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2008 faeces [en] faeces تلفظ -1 رأی
04/04/2008 DRADIS [en] DRADIS تلفظ 0 رأی
04/04/2008 frack [en] frack تلفظ 0 رأی
04/04/2008 Zune [en] Zune تلفظ 0 رأی
04/04/2008 extravaganza [en] extravaganza تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 philanthropic [en] philanthropic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 URL [en] URL تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 mysql [en] mysql تلفظ 1 رأی
04/04/2008 gui [en] gui تلفظ 1 رأی
04/04/2008 subtle [en] subtle تلفظ 4 رأی
04/04/2008 cognition [en] cognition تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 phenylalanine [en] phenylalanine تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 murder [en] murder تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 omnipotent [en] omnipotent تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2008 viscous [en] viscous تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: نامعلوم

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

adodge تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 15 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی‌ها: 10 رأی

نمایش‌ها: 8.164


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 7.420

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.853