کلماتی که adelasa در فوروو تلفظ کرده صفحه 4.

کاربر: adelasa مشترک تلفظ‌های adelasa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2010 Wicked Hard [en] Wicked Hard تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 orgasm [en] orgasm تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 cum [en] cum تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 cock [en] cock تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 lover [en] lover تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dirty [en] dirty تلفظ 1 رأی
17/08/2010 Dick [en] Dick تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 whipped cream [en] whipped cream تلفظ 1 رأی
17/08/2010 nipple [en] nipple تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 pussy [en] pussy تلفظ 28 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 twat [en] twat تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 jawn [en] jawn تلفظ 0 رأی
17/08/2010 delish [en] delish تلفظ 0 رأی
17/08/2010 bootylicious [en] bootylicious تلفظ 1 رأی
17/08/2010 clit [en] clit تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 booty call [en] booty call تلفظ 1 رأی
17/08/2010 weirdo [en] weirdo تلفظ 0 رأی
17/08/2010 tied up [en] tied up تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 homonym [en] homonym تلفظ 0 رأی
17/08/2010 epiphanic [en] epiphanic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 colicky [en] colicky تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 unwatchable [en] unwatchable تلفظ 0 رأی
17/08/2010 absurdism [en] absurdism تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 contemplating [en] contemplating تلفظ 0 رأی
17/08/2010 flamingos [en] flamingos تلفظ 0 رأی
17/08/2010 tying [en] tying تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 unconventionality [en] unconventionality تلفظ 0 رأی
17/08/2010 originality [en] originality تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 faulted [en] faulted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 misfires [en] misfires تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

adelasa تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 129 (75 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی‌ها: 102 رأی

نمایش‌ها: 36.477


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10.234

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.891