کلماتی که adelasa در فوروو تلفظ کرده صفحه 2.

کاربر: adelasa مشترک تلفظ‌های adelasa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2010 beast [en] beast تلفظ -1 رأی
17/08/2010 weatherproof [en] weatherproof تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 missionary [en] missionary تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 anal [en] anal تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 vibrator [en] vibrator تلفظ 7 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dildo [en] dildo تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 G-spot [en] G-spot تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 guilty pleasure [en] guilty pleasure تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 pleasure [en] pleasure تلفظ 4 رأی
17/08/2010 lick [en] lick تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dripped [en] dripped تلفظ 0 رأی
17/08/2010 sex [en] sex تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 handcuffs [en] handcuffs تلفظ 1 رأی
17/08/2010 glamorpuss [en] glamorpuss تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 crapper [en] crapper تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 pimp [en] pimp تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 gimme [en] gimme تلفظ 2 رأی
17/08/2010 reallocate [en] reallocate تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 puss [en] puss تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 hanky-panky [en] hanky-panky تلفظ 0 رأی
17/08/2010 rubber [en] rubber تلفظ 1 رأی
17/08/2010 booty [en] booty تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 apple bottom [en] apple bottom تلفظ 1 رأی
17/08/2010 smooch [en] smooch تلفظ 0 رأی
17/08/2010 up-skirt [en] up-skirt تلفظ 1 رأی
17/08/2010 suck [en] suck تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 sucks [en] sucks تلفظ 0 رأی
17/08/2010 69 [en] 69 تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 cake-hole [en] cake-hole تلفظ 1 رأی
17/08/2010 douche bag [en] douche bag تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

adelasa تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 113 (64 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی‌ها: 93 رأی

نمایش‌ها: 42.040


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 14.825

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.300