کلمات تلفظ شده توسط adelasa در فورو

کاربر: adelasa مشترک تلفظ های adelasa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/11/2010 atrevida [es] atrevida تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 lacklustre [en] lacklustre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 centrefold [en] centrefold تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 blow dry [en] blow dry تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/11/2010 birthmark [en] birthmark تلفظ 0 رأی
06/11/2010 disdainfully [en] disdainfully تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
17/08/2010 asshole [en] asshole تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 bitch [en] bitch تلفظ 0 رأی
17/08/2010 tootsy [en] tootsy تلفظ رأی
17/08/2010 prying [en] prying تلفظ رأی
17/08/2010 dreamily [en] dreamily تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 bounded [en] bounded تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 murmured [en] murmured تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 coarseness [en] coarseness تلفظ رأی
17/08/2010 vulgarity [en] vulgarity تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 hollow-cheeked [en] hollow-cheeked تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 bare-headed [en] bare-headed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 loveliness [en] loveliness تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 refusals [en] refusals تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 charitably [en] charitably تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 puritanical [en] puritanical تلفظ رأی
17/08/2010 unspotted [en] unspotted تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 subtleties [en] subtleties تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 dearest [en] dearest تلفظ رأی
17/08/2010 fastidiously [en] fastidiously تلفظ رأی
17/08/2010 academicians [en] academicians تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 poaching [en] poaching تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 audibly [en] audibly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/08/2010 inaudibly [en] inaudibly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

adelasa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 132 (77 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 104 رأی

نمایش ها: 29.425


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 10.451

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.630