کلمات تلفظ شده توسط a44275 در فورو

کاربر: a44275 مشترک تلفظ های a44275 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/01/2012 鸡毛菜 [wuu] 鸡毛菜 تلفظ رأی
25/01/2012 绿豆芽 [zh] 绿豆芽 تلفظ رأی
25/01/2012 脐橙 [wuu] 脐橙 تلفظ رأی
25/01/2012 龙眼 [wuu] 龙眼 تلفظ رأی
25/01/2012 龙眼 [zh] 龙眼 تلفظ رأی
25/01/2012 贡梨 [wuu] 贡梨 تلفظ رأی
25/01/2012 橙子 [wuu] 橙子 تلفظ رأی
25/01/2012 柚子 [wuu] 柚子 تلفظ رأی
25/01/2012 山楂 [wuu] 山楂 تلفظ رأی
25/01/2012 红富士 [wuu] 红富士 تلفظ رأی
25/01/2012 甜芦粟 [wuu] 甜芦粟 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2012 西瓜 [wuu] 西瓜 تلفظ رأی
25/01/2012 水蜜桃 [wuu] 水蜜桃 تلفظ رأی
25/01/2012 甜瓜 [wuu] 甜瓜 تلفظ رأی
25/01/2012 梯子 [wuu] 梯子 تلفظ رأی
25/01/2012 鸭梨 [wuu] 鸭梨 تلفظ رأی
25/01/2012 桔子 [wuu] 桔子 تلفظ رأی
25/01/2012 生梨 [wuu] 生梨 تلفظ رأی
25/01/2012 砀山梨 [wuu] 砀山梨 تلفظ رأی
25/01/2012 西柚 [wuu] 西柚 تلفظ رأی
25/01/2012 祝你好运 [wuu] 祝你好运 تلفظ رأی
25/01/2012 草莓 [wuu] 草莓 تلفظ رأی
25/01/2012 白萝卜 [wuu] 白萝卜 تلفظ رأی
13/12/2011 猕猴桃 [wuu] 猕猴桃 تلفظ رأی
13/12/2011 冬瓜 [wuu] 冬瓜 تلفظ رأی
13/12/2011 沙糖桔 [wuu] 沙糖桔 تلفظ رأی
04/12/2011 花鲢 [wuu] 花鲢 تلفظ رأی
04/12/2011 小黄鱼 [wuu] 小黄鱼 تلفظ رأی
04/12/2011 白鲢 [wuu] 白鲢 تلفظ رأی
04/12/2011 饺子 [wuu] 饺子 تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

a44275 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 258 (5 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 245

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 28.585


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 588

مکان بر اساس تلفظ ها: 914