کلمات تلفظ شده توسط _nonentity_ در فورو

کاربر: _nonentity_ مشترک تلفظ های _nonentity_ شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
06/10/2012 ダッシュ [ja] ダッシュ تلفظ رأی
06/10/2012 ボリューム [ja] ボリューム تلفظ -1 رأی
06/10/2012 ホフマン [ja] ホフマン تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/10/2012 ショッカー [ja] ショッカー تلفظ رأی
06/10/2012 スケッチ [ja] スケッチ تلفظ رأی
06/10/2012 ビジュアル [ja] ビジュアル تلفظ رأی
06/10/2012 シャッフル [ja] シャッフル تلفظ رأی
06/10/2012 プレビュー [ja] プレビュー تلفظ رأی
06/10/2012 レキシー [ja] レキシー تلفظ رأی
06/10/2012 サドル [ja] サドル تلفظ رأی
10/01/2011 scram [en] scram تلفظ رأی
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] Sir Henry Middleton تلفظ رأی
10/01/2011 Walter Brennan [en] Walter Brennan تلفظ رأی
10/01/2011 subtropical [en] subtropical تلفظ رأی
10/01/2011 sacrificial [en] sacrificial تلفظ رأی
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] Jeremy Abbott تلفظ رأی
10/01/2011 Tests [en] Tests تلفظ رأی
10/01/2011 sized [en] sized تلفظ رأی
10/01/2011 emulated [en] emulated تلفظ رأی
10/01/2011 smoothly [en] smoothly تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2011 third party [en] third party تلفظ رأی
10/01/2011 previews [en] previews تلفظ رأی
10/01/2011 funnier [en] funnier تلفظ رأی
10/01/2011 collided [en] collided تلفظ رأی
10/01/2011 buzzes [en] buzzes تلفظ رأی
10/01/2011 lunkhead [en] lunkhead تلفظ رأی
10/01/2011 softened [en] softened تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

Live in the United States. Speak English. Pronounce Spanish well. Learning Japanese. Will learn Korean, Swedish, and Diné hopefully, as well.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

_nonentity_ تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 27 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 2.695


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.840