کلمات تلفظ شده توسط ZucchiniMann در فورو صفحه 7.

کاربر: ZucchiniMann مشترک تلفظ های ZucchiniMann شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/09/2010 policière [fr] policière تلفظ رأی
08/09/2010 parité [fr] parité تلفظ رأی
08/09/2010 casse-tête [fr] casse-tête تلفظ رأی
08/09/2010 montagnes russes [fr] montagnes russes تلفظ رأی
08/09/2010 mésaventure [fr] mésaventure تلفظ رأی
08/09/2010 payait [fr] payait تلفظ رأی
08/09/2010 payés [fr] payés تلفظ رأی
08/09/2010 payées [fr] payées تلفظ رأی
08/09/2010 payée [fr] payée تلفظ رأی
08/09/2010 participent [fr] participent تلفظ رأی
08/09/2010 participe [fr] participe تلفظ رأی
08/09/2010 l'environnement [fr] l'environnement تلفظ 1 رأی
08/09/2010 Payot [fr] Payot تلفظ رأی
08/09/2010 Hadès [fr] Hadès تلفظ رأی
08/09/2010 Poher [fr] Poher تلفظ رأی
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] subjonctif imparfait تلفظ رأی
08/09/2010 conditionnel présent [fr] conditionnel présent تلفظ رأی
08/09/2010 L'homme armé [fr] L'homme armé تلفظ رأی
02/09/2010 branlant [fr] branlant تلفظ رأی
30/08/2010 péréquation [fr] péréquation تلفظ رأی
30/08/2010 perçus [fr] perçus تلفظ رأی
30/08/2010 perçue [fr] perçue تلفظ رأی
30/08/2010 perçu [fr] perçu تلفظ رأی
30/08/2010 pondérer [fr] pondérer تلفظ رأی
30/08/2010 ponctualité [fr] ponctualité تلفظ رأی
30/08/2010 polygone [fr] polygone تلفظ رأی
30/08/2010 Platini [fr] Platini تلفظ رأی
30/08/2010 plaignante [fr] plaignante تلفظ رأی
30/08/2010 plaies [fr] plaies تلفظ رأی
30/08/2010 mutilé [fr] mutilé تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://zucchinimann.blogspot.com

ZucchiniMann تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 232 (39 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 41 رأی

نمایش ها: 16.438


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.741

مکان بر اساس تلفظ ها: 998