کلماتی که ZucchiniMann در فوروو تلفظ کرده صفحه 7.

کاربر: ZucchiniMann مشترک تلفظ‌های ZucchiniMann شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/09/2010 parité [fr] parité تلفظ 0 رأی
08/09/2010 casse-tête [fr] casse-tête تلفظ 0 رأی
08/09/2010 montagnes russes [fr] montagnes russes تلفظ 0 رأی
08/09/2010 mésaventure [fr] mésaventure تلفظ 0 رأی
08/09/2010 payait [fr] payait تلفظ 0 رأی
08/09/2010 payés [fr] payés تلفظ 0 رأی
08/09/2010 payées [fr] payées تلفظ 0 رأی
08/09/2010 payée [fr] payée تلفظ 0 رأی
08/09/2010 participent [fr] participent تلفظ 0 رأی
08/09/2010 participe [fr] participe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/09/2010 l'environnement [fr] l'environnement تلفظ 1 رأی
08/09/2010 Payot [fr] Payot تلفظ 0 رأی
08/09/2010 Hadès [fr] Hadès تلفظ 0 رأی
08/09/2010 Poher [fr] Poher تلفظ 0 رأی
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] subjonctif imparfait تلفظ 0 رأی
08/09/2010 conditionnel présent [fr] conditionnel présent تلفظ 0 رأی
08/09/2010 L'homme armé [fr] L'homme armé تلفظ 0 رأی
02/09/2010 branlant [fr] branlant تلفظ 0 رأی
30/08/2010 péréquation [fr] péréquation تلفظ 0 رأی
30/08/2010 perçus [fr] perçus تلفظ 0 رأی
30/08/2010 perçue [fr] perçue تلفظ 0 رأی
30/08/2010 perçu [fr] perçu تلفظ 0 رأی
30/08/2010 pondérer [fr] pondérer تلفظ 0 رأی
30/08/2010 ponctualité [fr] ponctualité تلفظ 0 رأی
30/08/2010 polygone [fr] polygone تلفظ 0 رأی
30/08/2010 Platini [fr] Platini تلفظ 0 رأی
30/08/2010 plaignante [fr] plaignante تلفظ 0 رأی
30/08/2010 plaies [fr] plaies تلفظ 0 رأی
30/08/2010 mutilé [fr] mutilé تلفظ 0 رأی
30/08/2010 placements [fr] placements تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

ZucchiniMann تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 231 (45 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 29

رأی‌ها: 48 رأی

نمایش‌ها: 24.339


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.182

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.224