کلمات تلفظ شده توسط ZucchiniMann در فورو صفحه 5.

کاربر: ZucchiniMann مشترک تلفظ های ZucchiniMann شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/09/2010 coupable [fr] coupable تلفظ رأی
20/09/2010 appellent [fr] appellent تلفظ رأی
20/09/2010 Saint-Barthélémy [fr] Saint-Barthélémy تلفظ رأی
20/09/2010 ducat [fr] ducat تلفظ رأی
20/09/2010 La Martinique [fr] La Martinique تلفظ رأی
20/09/2010 luxuriante [fr] luxuriante تلفظ رأی
20/09/2010 volley-ball [fr] volley-ball تلفظ رأی
20/09/2010 caniche [fr] caniche تلفظ رأی
20/09/2010 feutres [fr] feutres تلفظ رأی
17/09/2010 pateliner [fr] pateliner تلفظ رأی
17/09/2010 dévouement [fr] dévouement تلفظ رأی
16/09/2010 walou [fr] walou تلفظ رأی
16/09/2010 nounou [fr] nounou تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/09/2010 peau-rouge [fr] peau-rouge تلفظ رأی
16/09/2010 pénétration [fr] pénétration تلفظ رأی
16/09/2010 non-ingérence [fr] non-ingérence تلفظ رأی
16/09/2010 non-immixtion [fr] non-immixtion تلفظ رأی
16/09/2010 neutralité [fr] neutralité تلفظ رأی
16/09/2010 Vigouroux [fr] Vigouroux تلفظ رأی
16/09/2010 norme [fr] norme تلفظ رأی
16/09/2010 Léon Charles Thévenin [fr] Léon Charles Thévenin تلفظ رأی
15/09/2010 l'examinateur [fr] l'examinateur تلفظ رأی
15/09/2010 bouche d'égout [fr] bouche d'égout تلفظ رأی
15/09/2010 Titus et Bérénice [fr] Titus et Bérénice تلفظ رأی
15/09/2010 Thévenin [fr] Thévenin تلفظ رأی
15/09/2010 rescapé [fr] rescapé تلفظ رأی
15/09/2010 David Émile Durkheim [fr] David Émile Durkheim تلفظ رأی
15/09/2010 les oiseaux [fr] les oiseaux تلفظ رأی
14/09/2010 néant [fr] néant تلفظ رأی
14/09/2010 navale [fr] navale تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://zucchinimann.blogspot.com

ZucchiniMann تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 232 (39 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 26

رأی ها: 41 رأی

نمایش ها: 16.333


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.741

مکان بر اساس تلفظ ها: 998