کلمات تلفظ شده توسط Zlaja94 در فورو

کاربر: Zlaja94 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Zlaja94 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/05/2012 čević [bs] čević تلفظ 0 رأی
02/05/2012 očistite [bs] očistite تلفظ 0 رأی
02/05/2012 nasjeckani [bs] nasjeckani تلفظ 0 رأی
02/05/2012 operite [bs] operite تلفظ 0 رأی
02/05/2012 ih [bs] ih تلفظ 0 رأی
02/05/2012 ulju [bs] ulju تلفظ 0 رأی
02/05/2012 ispržite [bs] ispržite تلفظ 0 رأی
02/05/2012 zatim [bs] zatim تلفظ 0 رأی
02/05/2012 gljivama [bs] gljivama تلفظ 0 رأی
02/05/2012 očišćeni [bs] očišćeni تلفظ 0 رأی
02/05/2012 gljive [bs] gljive تلفظ 0 رأی
02/05/2012 kriške [bs] kriške تلفظ 0 رأی
02/05/2012 manje [bs] manje تلفظ 0 رأی
02/05/2012 ocijedite [bs] ocijedite تلفظ 0 رأی
02/05/2012 narežite [bs] narežite تلفظ 0 رأی
02/05/2012 narezan [bs] narezan تلفظ 0 رأی
02/05/2012 isto [bs] isto تلفظ 0 رأی
02/05/2012 teletinu [bs] teletinu تلفظ 0 رأی
02/05/2012 opran [bs] opran تلفظ 0 رأی
02/05/2012 pa [bs] pa تلفظ 0 رأی
02/05/2012 provrije [bs] provrije تلفظ 0 رأی
02/05/2012 jednom [bs] jednom تلفظ 0 رأی
02/05/2012 Još [bs] Još تلفظ 0 رأی
02/05/2012 neka [bs] neka تلفظ 0 رأی
02/05/2012 vinom [bs] vinom تلفظ 0 رأی
02/05/2012 vrhnjem [bs] vrhnjem تلفظ 0 رأی
02/05/2012 te [bs] te تلفظ 0 رأی
02/05/2012 puding [bs] puding تلفظ 0 رأی
02/05/2012 žumanjka [bs] žumanjka تلفظ 0 رأی
02/05/2012 vatra [bs] vatra تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I am interested in learning languages, informatics and some other things. I speak Bosnian, English, Spanish and Turkish. I am also studying Turkish but in free time I am learning Hebrew. ;)

Interesuju me jezici i informatika. Osim maternjeg, govorim engleski španski i turski. Također studiram turski, a u slobodno vrijeme učim hebrejski.

IF anyone can help me with learning Hebrew, I'd really appreciate it :D
Português é a língua mais bonita no mundo :)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بوسنی و هرزگوین

Zlaja94 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 520 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 420

رأی ها: 19 رأی

نمایش ها: 24.838


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 427

مکان بر اساس تلفظ ها: 471