کلمات تلفظ شده توسط Zenobia در فورو

کاربر: Zenobia مشترک تلفظ های Zenobia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/08/2013 Oh yes it is! [en] Oh yes it is! تلفظ 0 رأی
20/05/2013 Corps of Commissionaires [en] Corps of Commissionaires تلفظ 0 رأی
20/05/2013 skeletal [en] skeletal تلفظ 0 رأی
29/01/2013 demonstrated [en] demonstrated تلفظ 0 رأی
29/01/2013 attributing [en] attributing تلفظ 0 رأی
29/01/2013 carping [en] carping تلفظ 0 رأی
29/01/2013 patent [en] patent تلفظ 0 رأی
29/01/2013 aunt [en] aunt تلفظ 0 رأی
29/01/2013 lieutenant commander [en] lieutenant commander تلفظ -1 رأی
29/01/2013 orchestral [en] orchestral تلفظ 0 رأی
29/01/2013 sonorously [en] sonorously تلفظ 0 رأی
29/01/2013 tube [en] tube تلفظ 0 رأی
29/01/2013 algae [en] algae تلفظ 0 رأی
23/01/2013 intemperately [en] intemperately تلفظ 0 رأی
23/01/2013 felicitations [en] felicitations تلفظ 0 رأی
23/01/2013 chirruping [en] chirruping تلفظ 0 رأی
23/01/2013 philosopher's stone [en] philosopher's stone تلفظ 0 رأی
23/01/2013 uncrossed [en] uncrossed تلفظ 0 رأی
23/01/2013 overcrowd [en] overcrowd تلفظ 0 رأی
16/11/2010 aberration [en] aberration تلفظ 0 رأی
16/11/2010 Hut [en] Hut تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/11/2010 kissimee [en] kissimee تلفظ -1 رأی
16/11/2010 Harriet Beecher Stowe [en] Harriet Beecher Stowe تلفظ 0 رأی
16/11/2010 buoy [en] buoy تلفظ 0 رأی
16/11/2010 continental breakfast [en] continental breakfast تلفظ 0 رأی
17/12/2009 Buckhead [en] Buckhead تلفظ 0 رأی
17/12/2009 look [en] look تلفظ 0 رأی
17/12/2009 Merry Christmas [en] Merry Christmas تلفظ 0 رأی
16/12/2009 untouched [en] untouched تلفظ 0 رأی
16/12/2009 cultivated [en] cultivated تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Zenobia تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 70 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 29 رأی

نمایش ها: 10.130


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.632

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.825