کلمات تلفظ شده توسط Zenobia در فورو

کاربر: Zenobia مشترک تلفظ های Zenobia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/08/2013 Oh yes it is! [en] Oh yes it is! تلفظ رأی
20/05/2013 Corps of Commissionaires [en] Corps of Commissionaires تلفظ رأی
20/05/2013 skeletal [en] skeletal تلفظ رأی
29/01/2013 demonstrated [en] demonstrated تلفظ رأی
29/01/2013 attributing [en] attributing تلفظ رأی
29/01/2013 carping [en] carping تلفظ رأی
29/01/2013 patent [en] patent تلفظ رأی
29/01/2013 aunt [en] aunt تلفظ رأی
29/01/2013 lieutenant commander [en] lieutenant commander تلفظ -1 رأی
29/01/2013 orchestral [en] orchestral تلفظ رأی
29/01/2013 sonorously [en] sonorously تلفظ رأی
29/01/2013 tube [en] tube تلفظ رأی
29/01/2013 algae [en] algae تلفظ رأی
23/01/2013 intemperately [en] intemperately تلفظ رأی
23/01/2013 felicitations [en] felicitations تلفظ رأی
23/01/2013 chirruping [en] chirruping تلفظ رأی
23/01/2013 philosopher's stone [en] philosopher's stone تلفظ رأی
23/01/2013 uncrossed [en] uncrossed تلفظ رأی
23/01/2013 overcrowd [en] overcrowd تلفظ رأی
16/11/2010 aberration [en] aberration تلفظ رأی
16/11/2010 Hut [en] Hut تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/11/2010 kissimee [en] kissimee تلفظ -1 رأی
16/11/2010 Harriet Beecher Stowe [en] Harriet Beecher Stowe تلفظ رأی
16/11/2010 buoy [en] buoy تلفظ 0 رأی
16/11/2010 continental breakfast [en] continental breakfast تلفظ رأی
17/12/2009 Buckhead [en] Buckhead تلفظ رأی
17/12/2009 look [en] look تلفظ 0 رأی
17/12/2009 Merry Christmas [en] Merry Christmas تلفظ رأی
16/12/2009 untouched [en] untouched تلفظ رأی
16/12/2009 cultivated [en] cultivated تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Zenobia تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 70 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 29 رأی

نمایش ها: 9.947


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 10.153

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.803