کلمات تلفظ شده توسط ZeniffCR در فورو

کاربر: ZeniffCR مشترک تلفظ های ZeniffCR شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/07/2011 Artemisa [es] Artemisa تلفظ رأی
26/07/2011 Dioniso [es] Dioniso تلفظ 1 رأی
26/07/2011 ferroviario [es] ferroviario تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/07/2011 jade [es] jade تلفظ 1 رأی
26/07/2011 sésamo [es] sésamo تلفظ رأی
26/07/2011 logo [es] logo تلفظ رأی
30/05/2011 kafkiano [es] kafkiano تلفظ رأی
30/05/2011 suburbano [es] suburbano تلفظ رأی
21/05/2011 neoyorquino [es] neoyorquino تلفظ رأی
21/05/2011 Eurogrupo [es] Eurogrupo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2011 Cartaginés [es] Cartaginés تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2011 deportivo [es] deportivo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2011 fuera de lugar [es] fuera de lugar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/05/2011 cadencia [es] cadencia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 componerse [es] componerse تلفظ رأی
13/01/2011 recubrirse [es] recubrirse تلفظ رأی
13/01/2011 regalía [es] regalía تلفظ رأی
13/01/2011 quédate [es] quédate تلفظ رأی
13/01/2011 frotándose [es] frotándose تلفظ رأی
13/01/2011 gigantesca [es] gigantesca تلفظ رأی
13/01/2011 destripó [es] destripó تلفظ رأی
13/01/2011 arañándose [es] arañándose تلفظ رأی
13/01/2011 atrevía [es] atrevía تلفظ رأی
13/01/2011 carótida externa [es] carótida externa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/01/2011 cuádriceps [es] cuádriceps تلفظ رأی
17/09/2010 semasiológico [es] semasiológico تلفظ رأی
17/09/2010 profetas [es] profetas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 reconocemos [es] reconocemos تلفظ رأی
17/09/2010 oremos [es] oremos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/09/2010 onomasiológico [es] onomasiológico تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Soy un joven de Minatitlán, Veracruz, que me interesa aprender idiomas, en especial, por el momento Inglés, Italiano y Francés.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مکزیک

ZeniffCR تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 53 (15 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 57

رأی ها: 17 رأی

نمایش ها: 7.580


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.623

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.530