کلمات تلفظ شده توسط Zemise در فورو

کاربر: Zemise مشترک تلفظ های Zemise شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/10/2012 vaccination [en] vaccination تلفظ 0 رأی
12/10/2012 apothecary [en] apothecary تلفظ 0 رأی
12/10/2012 tablet [en] tablet تلفظ 0 رأی
12/10/2012 nausea [en] nausea تلفظ -1 رأی
12/10/2012 cardiovascular [en] cardiovascular تلفظ 0 رأی
12/10/2012 pseudopseudohypoparathyroidism [en] pseudopseudohypoparathyroidism تلفظ 0 رأی
12/10/2012 veiny [en] veiny تلفظ -1 رأی
12/10/2012 vascularity [en] vascularity تلفظ 0 رأی
12/10/2012 interstitium [en] interstitium تلفظ 0 رأی
12/10/2012 penumbra [en] penumbra تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Pyeloplasty [en] Pyeloplasty تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Pyelocaliectasis [en] Pyelocaliectasis تلفظ 0 رأی
12/10/2012 angina [en] angina تلفظ 0 رأی
12/10/2012 iontophoresis [en] iontophoresis تلفظ 0 رأی
12/10/2012 tubocurarine [en] tubocurarine تلفظ 0 رأی
12/10/2012 encephalopathies [en] encephalopathies تلفظ 0 رأی
12/10/2012 pancreaticojejunostomy [en] pancreaticojejunostomy تلفظ 1 رأی
12/10/2012 topically [en] topically تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Chvostek's sign [en] Chvostek's sign تلفظ -1 رأی
12/10/2012 ceruleus [en] ceruleus تلفظ 0 رأی
12/10/2012 strangury [en] strangury تلفظ 0 رأی
12/10/2012 appendiceal [en] appendiceal تلفظ 0 رأی
12/10/2012 atypia [en] atypia تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Bicornuate [en] Bicornuate تلفظ 0 رأی
12/10/2012 pralidoxime [en] pralidoxime تلفظ 0 رأی
12/10/2012 stridor [en] stridor تلفظ 0 رأی
12/10/2012 epidemiologic [en] epidemiologic تلفظ 0 رأی
12/10/2012 fasciotomy [en] fasciotomy تلفظ 0 رأی
12/10/2012 spinnbarkeit [en] spinnbarkeit تلفظ 0 رأی
12/10/2012 foramen ovale [en] foramen ovale تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Zemise تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 34

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 4.001


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 20.736

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.944