کلماتی که Zelenia در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Zelenia مشترک تلفظ‌های Zelenia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/08/2009 nicest [en] nicest تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Birstwith [en] Birstwith تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Russophile [en] Russophile تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Alamance [en] Alamance تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Alden Nowlan [en] Alden Nowlan تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Stephen Covey [en] Stephen Covey تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Ralph Ellison [en] Ralph Ellison تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Old Goldenwarren [en] Old Goldenwarren تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Hal Ashby [en] Hal Ashby تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Littlemore [en] Littlemore تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Quileute [en] Quileute تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Miranda Taylor Cosgrove [en] Miranda Taylor Cosgrove تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Blakey Topping [en] Blakey Topping تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Ariens [en] Ariens تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Kremmling [en] Kremmling تلفظ 0 رأی
27/08/2009 glam quotient [en] glam quotient تلفظ 0 رأی
27/08/2009 cilium [en] cilium تلفظ 0 رأی
27/08/2009 rales [en] rales تلفظ 0 رأی
27/08/2009 enda [en] enda تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Odelia [en] Odelia تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Ollie [en] Ollie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Wessing [en] Wessing تلفظ 0 رأی
27/08/2009 animesh [en] animesh تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Rob Marshall [en] Rob Marshall تلفظ 0 رأی
27/08/2009 Bill Joy [en] Bill Joy تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Goddards Garden [en] Goddards Garden تلفظ 0 رأی
27/08/2009 closely [en] closely تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 America Ferrera [en] America Ferrera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/08/2009 Abaddon [en] Abaddon تلفظ 0 رأی
27/08/2009 mega-upload [en] mega-upload تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Zelenia تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 49 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی‌ها: 14 رأی

نمایش‌ها: 12.811


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.076

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.622