کلمات تلفظ شده توسط Zababa در فورو صفحه 4.

کاربر: Zababa ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Zababa شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/09/2013 poučení [cs] poučení تلفظ رأی
04/09/2013 podskupina [cs] podskupina تلفظ رأی
04/09/2013 pohodit [cs] pohodit تلفظ رأی
04/09/2013 popírat [cs] popírat تلفظ رأی
04/09/2013 přísvit [cs] přísvit تلفظ رأی
04/09/2013 zlovolný [cs] zlovolný تلفظ رأی
04/09/2013 zlovůle [cs] zlovůle تلفظ رأی
04/09/2013 boss [cs] boss تلفظ رأی
04/09/2013 bosenský [cs] bosenský تلفظ رأی
04/09/2013 Bosňanka [cs] Bosňanka تلفظ رأی
04/09/2013 Bosňan [cs] Bosňan تلفظ رأی
04/09/2013 Bosna [cs] Bosna تلفظ رأی
04/09/2013 zlomyslný [cs] zlomyslný تلفظ رأی
04/09/2013 hněvivý [cs] hněvivý تلفظ رأی
04/09/2013 nevychovaný [cs] nevychovaný تلفظ رأی
04/09/2013 násep [cs] násep تلفظ رأی
04/09/2013 zhoubný [cs] zhoubný تلفظ رأی
04/09/2013 zhoubnost [cs] zhoubnost تلفظ رأی
04/09/2013 lemovka [cs] lemovka تلفظ رأی
04/09/2013 bordura [cs] bordura تلفظ رأی
04/09/2013 Vltavský přístav [cs] Vltavský přístav تلفظ رأی
04/09/2013 Leopold König [cs] Leopold König تلفظ رأی
04/09/2013 brzkou [cs] brzkou تلفظ رأی
04/09/2013 Levkoje [cs] Levkoje تلفظ رأی
04/09/2013 inhalátor [cs] inhalátor تلفظ رأی
04/09/2013 kapsle [cs] kapsle تلفظ رأی
04/09/2013 tampon [cs] tampon تلفظ رأی
04/09/2013 sedativum [cs] sedativum تلفظ رأی
04/09/2013 Plešmid [cs] Plešmid تلفظ رأی
04/09/2013 Kovářová [cs] Kovářová تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

My mother tongue is Czech. I am currently adding words from this resource: http://www.oficialni.cz/slova/http://www.oficialni.cz/slova/

I am a linguist currently doing fieldwork on the moribund N|uu language:

http://www.eva.mpg.de/lingua/research/nuu.php

Therefore I try to put some N?uu words to forvo.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: جمهوری چک

وب: http://zababov.blogspot.com

Zababa تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 4.520 (75 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 35.387

رأی ها: 96 رأی

نمایش ها: 109.379


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9

مکان بر اساس تلفظ ها: 70