کلماتی که Youbze در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Youbze مشترک تلفظ‌های Youbze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/10/2012 ADN [fr] ADN تلفظ -1 رأی
10/10/2012 Parahydroxybenzoate de méthyle sodé [fr] Parahydroxybenzoate de méthyle sodé تلفظ 0 رأی
10/10/2012 recreant [en] recreant تلفظ 0 رأی
10/10/2012 inconvenable [fr] inconvenable تلفظ 0 رأی
10/10/2012 cugnaux [fr] cugnaux تلفظ 0 رأی
10/10/2012 fatigués [fr] fatigués تلفظ 0 رأی
10/10/2012 socioprofessionnel [fr] socioprofessionnel تلفظ -1 رأی
10/10/2012 villebrequin [fr] villebrequin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Youbze تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 8 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 2.333


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 14.517

مکان بر اساس تلفظ ها: 13.524