کلمات تلفظ شده توسط Youbze در فورو

کاربر: Youbze مشترک تلفظ های Youbze شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/10/2012 ADN [fr] ADN تلفظ -1 رأی
10/10/2012 Parahydroxybenzoate de méthyle sodé [fr] Parahydroxybenzoate de méthyle sodé تلفظ رأی
10/10/2012 recreant [en] recreant تلفظ رأی
10/10/2012 inconvenable [fr] inconvenable تلفظ رأی
10/10/2012 cugnaux [fr] cugnaux تلفظ رأی
10/10/2012 fatigués [fr] fatigués تلفظ رأی
10/10/2012 socioprofessionnel [fr] socioprofessionnel تلفظ -1 رأی
10/10/2012 villebrequin [fr] villebrequin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

Youbze تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 8 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 1.931


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 17.665

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.738