کلماتی که WWolf در فوروو تلفظ کرده

کاربر: WWolf مشترک تلفظ‌های WWolf شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/11/2008 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

WWolf تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 6.354


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 47.106

مکان بر اساس تلفظ ها: 30.258