کلمات تلفظ شده توسط WWolf در فورو

کاربر: WWolf مشترک تلفظ های WWolf شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/11/2008 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایتالیا

WWolf تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 3.758


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 20.176

مکان بر اساس تلفظ ها: 25.805