کلمات تلفظ شده توسط WVDB در فورو

کاربر: WVDB مشترک تلفظ های WVDB شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/06/2011 sollicitant [nl] sollicitant تلفظ رأی
28/06/2011 opgroeien [nl] opgroeien تلفظ رأی
06/02/2011 Afsnee [vls] Afsnee تلفظ رأی
06/02/2011 Adinkerke [vls] Adinkerke تلفظ رأی
06/02/2011 Adegem [vls] Adegem تلفظ رأی
06/02/2011 Aarsele [vls] Aarsele تلفظ رأی
06/02/2011 aarschot [vls] aarschot تلفظ رأی
04/02/2011 Lierse [vls] Lierse تلفظ رأی
04/02/2011 kruiwagen [vls] kruiwagen تلفظ رأی
04/02/2011 schavuit [vls] schavuit تلفظ رأی
04/02/2011 kabouter [vls] kabouter تلفظ رأی
04/02/2011 schild en vriend [vls] schild en vriend تلفظ رأی
31/01/2011 Anthonis van Dyck [vls] Anthonis van Dyck تلفظ رأی
31/01/2011 Albert Claude [nl] Albert Claude تلفظ رأی
31/01/2011 Rémy Belvaux [nl] Rémy Belvaux تلفظ رأی
28/01/2011 duizelig [vls] duizelig تلفظ رأی
28/01/2011 Moeskroen [vls] Moeskroen تلفظ رأی
28/01/2011 glimlach [vls] glimlach تلفظ رأی
28/01/2011 vlug [vls] vlug تلفظ رأی
28/01/2011 Lanoye [vls] Lanoye تلفظ رأی
28/01/2011 perslucht [vls] perslucht تلفظ رأی
28/01/2011 schoon [vls] schoon تلفظ رأی
28/01/2011 Aloïs Michielsen [vls] Aloïs Michielsen تلفظ رأی
28/01/2011 Vanden Daele [vls] Vanden Daele تلفظ رأی
28/01/2011 Vlaanderen Boven [nl] Vlaanderen Boven تلفظ رأی
27/01/2011 was [nl] was تلفظ 1 رأی
27/01/2011 gewest [nl] gewest تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/01/2011 Gerard van der Leeuw [nl] Gerard van der Leeuw تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: بلژیک

WVDB تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 28 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 154

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 8.191


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 830

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.701