کلمات تلفظ شده توسط Voyagerfan5761 در فورو

کاربر: Voyagerfan5761 ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Voyagerfan5761 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/04/2012 warez [en] warez تلفظ 0 رأی
13/04/2012 licensable [en] licensable تلفظ 0 رأی
16/05/2008 subspace [en] subspace تلفظ 0 رأی
16/05/2008 Bartleby [en] Bartleby تلفظ 0 رأی
16/05/2008 triticale [en] triticale تلفظ 0 رأی
16/05/2008 quadrotriticale [en] quadrotriticale تلفظ 0 رأی
16/05/2008 saccharin [en] saccharin تلفظ 0 رأی
16/05/2008 roflmao [en] roflmao تلفظ 0 رأی
16/05/2008 preteen [en] preteen تلفظ 0 رأی
16/05/2008 health [en] health تلفظ 0 رأی
16/05/2008 nature [en] nature تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2008 entertainment [en] entertainment تلفظ 1 رأی
16/05/2008 pictures [en] pictures تلفظ 0 رأی
16/05/2008 related [en] related تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
16/05/2008 printable [en] printable تلفظ 0 رأی
16/05/2008 survivors [en] survivors تلفظ 0 رأی
16/05/2008 nearly [en] nearly تلفظ 5 رأی
16/05/2008 reports [en] reports تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/05/2008 company [en] company تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/05/2008 soldiers [en] soldiers تلفظ 0 رأی
16/05/2008 Hammer [en] Hammer تلفظ -1 رأی
16/05/2008 bandage [en] bandage تلفظ 0 رأی
16/05/2008 Anabelle [en] Anabelle تلفظ 0 رأی
16/05/2008 ringtone [en] ringtone تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
16/05/2008 keyword [en] keyword تلفظ 0 رأی
16/05/2008 startup [en] startup تلفظ 0 رأی
16/05/2008 Sharon Stone [en] Sharon Stone تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2008 ICANN [en] ICANN تلفظ 0 رأی
16/05/2008 Grand Theft Auto [en] Grand Theft Auto تلفظ 1 رأی
16/05/2008 crew [en] crew تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: http://technobabbl.es/

Voyagerfan5761 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 191 (56 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی ها: 88 رأی

نمایش ها: 26.232


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.456

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.207