کلمات تلفظ شده توسط Vociferous در فورو

کاربر: Vociferous مشترک تلفظ های Vociferous شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/04/2014 χάμω [el] χάμω تلفظ رأی
10/03/2014 δαδί [el] δαδί تلفظ رأی
09/03/2014 θελήστε [el] θελήστε تلفظ رأی
08/03/2014 κατρακύλισμα [el] κατρακύλισμα تلفظ رأی
04/03/2014 ελώδης [el] ελώδης تلفظ رأی
03/03/2014 ταπεινόφρων [el] ταπεινόφρων تلفظ رأی
02/03/2014 διπλωμάτης [el] διπλωμάτης تلفظ رأی
07/02/2014 παρόδιος [el] παρόδιος تلفظ رأی
04/02/2014 τοπικός [el] τοπικός تلفظ رأی
31/01/2014 Taygetus [el] Taygetus تلفظ رأی
29/12/2013 prosdechomai [el] prosdechomai تلفظ رأی
15/12/2013 Δημήτρηος - Dimítrios [el] Δημήτρηος - Dimítrios تلفظ رأی
10/11/2013 Κριθιά [el] Κριθιά تلفظ رأی
27/10/2013 φύσημα [el] φύσημα تلفظ رأی
27/10/2013 ασύλληπτος [el] ασύλληπτος تلفظ رأی
27/10/2013 Liatiko [el] Liatiko تلفظ رأی
27/10/2013 Kotsifali [el] Kotsifali تلفظ رأی
27/10/2013 Thrapsathiri [el] Thrapsathiri تلفظ رأی
27/10/2013 Πυθιάς [el] Πυθιάς تلفظ -3 رأی
27/10/2013 ημισφαιρικός [el] ημισφαιρικός تلفظ رأی
27/10/2013 τραντάζω [el] τραντάζω تلفظ رأی
27/10/2013 τράνταγμα [el] τράνταγμα تلفظ رأی
27/10/2013 κοσμοπολιτισμός [el] κοσμοπολιτισμός تلفظ رأی
27/10/2013 ταραχώδης [el] ταραχώδης تلفظ رأی
27/10/2013 ταραχοποιός [el] ταραχοποιός تلفظ رأی
27/10/2013 Ασφαλίσεων [el] Ασφαλίσεων تلفظ رأی
27/10/2013 επιτυχόντας [el] επιτυχόντας تلفظ رأی
27/10/2013 ονομαστικός [el] ονομαστικός تلفظ رأی
27/10/2013 τόλμη [el] τόλμη تلفظ رأی
27/10/2013 palaiomenos [el] palaiomenos تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: یونان

Vociferous تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 656 (41 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 42 رأی

نمایش ها: 18.892


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 389