کلمات تلفظ شده توسط Vociferous در فورو

کاربر: Vociferous مشترک تلفظ های Vociferous شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/04/2014 έφεδρος [el] έφεδρος تلفظ 0 رأی
21/04/2014 τηλεσκόπιο [el] τηλεσκόπιο تلفظ 0 رأی
21/04/2014 οξείδωσης [el] οξείδωσης تلفظ 0 رأی
21/04/2014 ατμός [el] ατμός تلفظ 0 رأی
21/04/2014 ολικός [el] ολικός تلفظ 0 رأی
21/04/2014 προδιαγραφή [el] προδιαγραφή تلفظ 0 رأی
21/04/2014 τηλετυπικός [el] τηλετυπικός تلفظ 0 رأی
21/04/2014 κουπολάτης [el] κουπολάτης تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγυώμαι [el] εγγυώμαι تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγυημένος [el] εγγυημένος تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγυητής [el] εγγυητής تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγυητικός [el] εγγυητικός تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγυοδοσία [el] εγγυοδοσία تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγυοδότης [el] εγγυοδότης تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγύς [el] εγγύς تلفظ 0 رأی
19/04/2014 εγγύτητα [el] εγγύτητα تلفظ 0 رأی
19/04/2014 Τιβεριάς [el] Τιβεριάς تلفظ 0 رأی
19/04/2014 Θάλασσα της Γαλιλαίας [el] Θάλασσα της Γαλιλαίας تلفظ 0 رأی
19/04/2014 δεκτός [el] δεκτός تلفظ 0 رأی
19/04/2014 Επιφανεία [el] Επιφανεία تلفظ 0 رأی
19/04/2014 Κάρμηλος [el] Κάρμηλος تلفظ 0 رأی
19/04/2014 βράχε [el] βράχε تلفظ 0 رأی
18/04/2014 χάμω [el] χάμω تلفظ 0 رأی
10/03/2014 δαδί [el] δαδί تلفظ 0 رأی
09/03/2014 θελήστε [el] θελήστε تلفظ 0 رأی
08/03/2014 κατρακύλισμα [el] κατρακύλισμα تلفظ 0 رأی
04/03/2014 ελώδης [el] ελώδης تلفظ 0 رأی
03/03/2014 ταπεινόφρων [el] ταπεινόφρων تلفظ 0 رأی
02/03/2014 διπλωμάτης [el] διπλωμάτης تلفظ 0 رأی
07/02/2014 παρόδιος [el] παρόδιος تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: یونان

Vociferous تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 678 (41 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 42 رأی

نمایش ها: 19.057


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 376