کلمات تلفظ شده توسط Valkiria در فورو صفحه 4.

کاربر: Valkiria مشترک تلفظ های Valkiria شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/07/2009 maratí [es] maratí تلفظ رأی
27/07/2009 mesapio [es] mesapio تلفظ رأی
27/07/2009 kurdo [es] kurdo تلفظ رأی
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés تلفظ رأی
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea تلفظ رأی
27/07/2009 camboyano [es] camboyano تلفظ رأی
27/07/2009 cantonés [es] cantonés تلفظ رأی
27/07/2009 germánicas [es] germánicas تلفظ رأی
27/07/2009 mandarín [es] mandarín تلفظ رأی
27/07/2009 nepalés [es] nepalés تلفظ رأی
27/07/2009 avéstico [es] avéstico تلفظ رأی
27/07/2009 lituano [es] lituano تلفظ رأی
27/07/2009 Armenio [es] Armenio تلفظ رأی
27/07/2009 arameo [es] arameo تلفظ رأی
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas تلفظ رأی
07/07/2009 compay [es] compay تلفظ رأی
07/07/2009 Tepache [es] Tepache تلفظ رأی
07/07/2009 rebozo [es] rebozo تلفظ -1 رأی
04/07/2009 armar [es] armar تلفظ رأی
04/07/2009 incitar [es] incitar تلفظ رأی
04/07/2009 orador [es] orador تلفظ رأی
02/07/2009 timorato [es] timorato تلفظ رأی
02/07/2009 Cupido [es] Cupido تلفظ رأی
02/07/2009 impostor [es] impostor تلفظ رأی
02/07/2009 autócrata [es] autócrata تلفظ رأی
02/07/2009 jurista [es] jurista تلفظ رأی
02/07/2009 odioso [es] odioso تلفظ رأی
02/07/2009 arisco [es] arisco تلفظ رأی
02/07/2009 anexo [es] anexo تلفظ رأی
02/07/2009 trinchar [es] trinchar تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

وب: http://valkie.tumblr.com/

Valkiria تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 151 (49 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 50 رأی

نمایش ها: 12.399


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.560

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.475