کلمات تلفظ شده توسط Valkiria در فورو صفحه 3.

کاربر: Valkiria مشترک تلفظ های Valkiria شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/10/2009 defienda [es] defienda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 triunfos [es] triunfos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 incienso [es] incienso تلفظ رأی
02/10/2009 responsabilidades [es] responsabilidades تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 resina [es] resina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 alcanfor [es] alcanfor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 balsámico [es] balsámico تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 floral [es] floral تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 armonioso [es] armonioso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/10/2009 astringencia [es] astringencia تلفظ رأی
02/10/2009 débiles [es] débiles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 Mariano Higes [es] Mariano Higes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 Irizar [es] Irizar تلفظ رأی
29/09/2009 hortícolas [es] hortícolas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 picor [es] picor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 estelares [es] estelares تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 bayas [es] bayas تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/09/2009 estudian [es] estudian تلفظ رأی
29/09/2009 intensivas [es] intensivas تلفظ رأی
29/09/2009 vistosas [es] vistosas تلفظ رأی
29/09/2009 astrónomos [es] astrónomos تلفظ رأی
27/07/2009 atabasco [es] atabasco تلفظ رأی
27/07/2009 asamés [es] asamés تلفظ رأی
27/07/2009 bopurí [es] bopurí تلفظ رأی
27/07/2009 aramaico [es] aramaico تلفظ رأی
27/07/2009 pipiolo [es] pipiolo تلفظ رأی
27/07/2009 anatolias [es] anatolias تلفظ رأی
27/07/2009 neófito [es] neófito تلفظ رأی
27/07/2009 konkaní [es] konkaní تلفظ رأی
27/07/2009 bengalí [es] bengalí تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

وب: http://valkie.tumblr.com/

Valkiria تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 151 (49 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 50 رأی

نمایش ها: 12.356


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 10.085

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.473