دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2016 Toño Ramírez [es] Toño Ramírez تلفظ 0 رأی
22/07/2016 Borja Mayoral [es] Borja Mayoral تلفظ 0 رأی
22/07/2016 Álvaro Morata [es] Álvaro Morata تلفظ 0 رأی
22/07/2016 Xabi Prieto [es] Xabi Prieto تلفظ 0 رأی
22/07/2016 encastillarse [es] encastillarse تلفظ 0 رأی
22/07/2016 tomografía [es] tomografía تلفظ 0 رأی
22/07/2016 terapia cognitiva [es] terapia cognitiva تلفظ 0 رأی
11/07/2016 vuelo en picado [es] vuelo en picado تلفظ 0 رأی
11/07/2016 Jose Apesteguía [es] Jose Apesteguía تلفظ 0 رأی
24/10/2010 abrirle [es] abrirle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/10/2010 díscola [es] díscola تلفظ 0 رأی
24/10/2010 oficiosa [es] oficiosa تلفظ 0 رأی
24/10/2010 náutico [es] náutico تلفظ 0 رأی
24/10/2010 instruyó [es] instruyó تلفظ 0 رأی
24/10/2010 movida [es] movida تلفظ 0 رأی
24/10/2010 amigote [es] amigote تلفظ 0 رأی
24/10/2010 amenazadoras [es] amenazadoras تلفظ 0 رأی
24/10/2010 Alcalá [es] Alcalá تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cercanos [es] cercanos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 chal [es] chal تلفظ 0 رأی
24/10/2010 célebres [es] célebres تلفظ 0 رأی
24/10/2010 castillos [es] castillos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 charlatana [es] charlatana تلفظ 0 رأی
24/10/2010 cáscaras [es] cáscaras تلفظ 0 رأی
24/10/2010 coloso [es] coloso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/10/2010 clarísimos [es] clarísimos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 dándote [es] dándote تلفظ 0 رأی
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse تلفظ 0 رأی
24/10/2010 defendernos [es] defendernos تلفظ 0 رأی
24/10/2010 defenderla [es] defenderla تلفظ 0 رأی