کلمات تلفظ شده توسط Ullf در فورو

کاربر: Ullf مشترک تلفظ های Ullf شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/04/2013 Patrik Järbyn [sv] Patrik Järbyn تلفظ رأی
15/04/2013 maelström [sv] maelström تلفظ رأی
15/04/2013 Sabadill [sv] Sabadill تلفظ رأی
15/04/2013 hörlur [sv] hörlur تلفظ رأی
15/04/2013 jumboplatsen [sv] jumboplatsen تلفظ رأی
15/04/2013 Lars-Olof Franzén [sv] Lars-Olof Franzén تلفظ رأی
15/04/2013 Ingolf [sv] Ingolf تلفظ رأی
29/08/2009 Ås Sivborg [sv] Ås Sivborg تلفظ رأی
29/08/2009 Richard Hobert [sv] Richard Hobert تلفظ رأی
29/08/2009 kams [sv] kams تلفظ رأی
29/08/2009 kurder [sv] kurder تلفظ رأی
29/08/2009 Bernhard Henrik Crusell [sv] Bernhard Henrik Crusell تلفظ رأی
29/08/2009 Axel von Fersen [sv] Axel von Fersen تلفظ رأی
29/08/2009 Bjärsmyr [sv] Bjärsmyr تلفظ رأی
29/08/2009 Eric Prydz [sv] Eric Prydz تلفظ رأی
29/08/2009 tvåändsstickning [sv] tvåändsstickning تلفظ رأی
29/08/2009 Dajm [sv] Dajm تلفظ رأی
29/08/2009 Kurt Atterberg [sv] Kurt Atterberg تلفظ رأی
29/08/2009 Bromma [sv] Bromma تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2009 möjlig [sv] möjlig تلفظ رأی
29/08/2009 utgång [sv] utgång تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2009 getmesost [sv] getmesost تلفظ رأی
29/08/2009 Stieg Larsson [sv] Stieg Larsson تلفظ رأی
29/08/2009 Ulf Gröhn [sv] Ulf Gröhn تلفظ رأی
29/08/2009 Ingemar Fries [sv] Ingemar Fries تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2009 Svenljunga [sv] Svenljunga تلفظ رأی
29/08/2009 Hammarby Sjöstad [sv] Hammarby Sjöstad تلفظ رأی
29/08/2009 Josefin [sv] Josefin تلفظ رأی
29/08/2009 Det sjunde inseglet [sv] Det sjunde inseglet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/08/2009 Fersen [sv] Fersen تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

Ullf تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 40 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 2

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 6.736


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 15.453

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.431