کلمات تلفظ شده توسط Tristan در فورو

کاربر: Tristan مشترک تلفظ های Tristan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/03/2010 Douglas Hyde [en] Douglas Hyde تلفظ رأی
10/03/2010 Mary Robinson [en] Mary Robinson تلفظ رأی
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] Stephen Blumberg تلفظ رأی
10/03/2010 Quaestor [en] Quaestor تلفظ رأی
10/03/2010 degust [en] degust تلفظ رأی
10/03/2010 decrees [en] decrees تلفظ رأی
10/12/2009 dispel [en] dispel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 ipratropium [en] ipratropium تلفظ رأی
07/10/2009 wyle [en] wyle تلفظ رأی
07/10/2009 Elixophylline [en] Elixophylline تلفظ رأی
07/10/2009 Lindon [en] Lindon تلفظ رأی
07/10/2009 hydride [en] hydride تلفظ رأی
07/10/2009 complaisance [en] complaisance تلفظ رأی
07/10/2009 Willard Boyle [en] Willard Boyle تلفظ رأی
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] Elizabeth Blackburn تلفظ رأی
07/10/2009 scumball [en] scumball تلفظ رأی
07/10/2009 ferreting [en] ferreting تلفظ رأی
07/10/2009 scooping up [en] scooping up تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 inordinately [en] inordinately تلفظ رأی
07/10/2009 rolled [en] rolled تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 offset [en] offset تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 overburden [en] overburden تلفظ رأی
07/10/2009 leach [en] leach تلفظ رأی
07/10/2009 pleaser [en] pleaser تلفظ رأی
07/10/2009 cherished [en] cherished تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 hums [en] hums تلفظ رأی
07/10/2009 padawan [en] padawan تلفظ رأی
07/10/2009 barks [en] barks تلفظ رأی
07/10/2009 impaired [en] impaired تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/10/2009 advancement [en] advancement تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

Tristan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 92 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 93

رأی ها: 20 رأی

نمایش ها: 10.809


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.176

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.263