کلمات تلفظ شده توسط Tovkal در فورو

کاربر: Tovkal مشترک تلفظ های Tovkal شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/01/2010 bosquejado [es] bosquejado تلفظ رأی
04/01/2010 esbozado [es] esbozado تلفظ رأی
04/01/2010 delinearlo [es] delinearlo تلفظ رأی
04/01/2010 abocetado [es] abocetado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 gordita [es] gordita تلفظ رأی
04/01/2010 delinearselo [es] delinearselo تلفظ رأی
04/01/2010 ridiculizado [es] ridiculizado تلفظ رأی
04/01/2010 ridiculizando [es] ridiculizando تلفظ رأی
04/01/2010 apuntado [es] apuntado تلفظ رأی
04/01/2010 ridiculizaría [es] ridiculizaría تلفظ رأی
20/09/2009 brindarán [es] brindarán تلفظ رأی
20/09/2009 declaran [es] declaran تلفظ رأی
20/09/2009 aseguradas [es] aseguradas تلفظ رأی
20/09/2009 atrasadas [es] atrasadas تلفظ رأی
20/09/2009 plumazo [es] plumazo تلفظ رأی
20/09/2009 por otro lado [es] por otro lado تلفظ رأی
20/09/2009 gratuitos [es] gratuitos تلفظ رأی
20/09/2009 Jacobo Arbenz [es] Jacobo Arbenz تلفظ رأی
20/09/2009 becas [es] becas تلفظ رأی
20/09/2009 bilingües [es] bilingües تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/09/2009 hispanos [es] hispanos تلفظ رأی
20/09/2009 diseñados [es] diseñados تلفظ رأی
20/09/2009 talleres [es] talleres تلفظ رأی
20/09/2009 escolares [es] escolares تلفظ رأی
20/09/2009 contentos [es] contentos تلفظ رأی
20/09/2009 juguetes [es] juguetes تلفظ رأی
20/09/2009 comiendo [es] comiendo تلفظ رأی
20/09/2009 patatas [es] patatas تلفظ رأی
20/09/2009 fritas [es] fritas تلفظ رأی
20/09/2009 sentarse [es] sentarse تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

Tovkal تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 33 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 4 رأی

نمایش ها: 3.418


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.028