کلمات تلفظ شده توسط Tori01 در فورو

کاربر: Tori01 مشترک تلفظ های Tori01 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/03/2010 Victoria Station [en] Victoria Station تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Hermione [en] Hermione تلفظ 0 رأی
22/03/2010 off-beat [en] off-beat تلفظ 0 رأی
22/03/2010 iPod [en] iPod تلفظ 0 رأی
22/03/2010 fundamental [en] fundamental تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Charlotte [en] Charlotte تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Victoria [en] Victoria تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Huddersfield [en] Huddersfield تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Leeds (city) [en] Leeds (city) تلفظ 0 رأی
22/03/2010 environment [en] environment تلفظ 2 رأی
22/03/2010 distaff [en] distaff تلفظ 0 رأی
22/03/2010 percents [en] percents تلفظ 0 رأی
22/03/2010 philistines [en] philistines تلفظ 0 رأی
22/03/2010 Sweden [en] Sweden تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/03/2010 sepsis [en] sepsis تلفظ 0 رأی
22/03/2010 John [en] John تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

Tori01 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 5.155


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.515