کاربر:

Thonatas

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Thonatas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2016 trumpfen [de] trumpfen تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Trumpf [de] Trumpf تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Drumpf [de] Drumpf تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Handelsfähigkeit [de] Handelsfähigkeit تلفظ 0 رأی
03/03/2016 merkeln [de] merkeln تلفظ 0 رأی
03/03/2016 rumprockeln [de] rumprockeln تلفظ 0 رأی
03/03/2016 prockeln [de] prockeln تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Hans Muff [de] Hans Muff تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Anna Lucia Richter [de] Anna Lucia Richter تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Oldie [de] Oldie تلفظ 0 رأی
03/03/2016 Regiolekt [de] Regiolekt تلفظ 0 رأی
23/02/2016 eklatant [de] eklatant تلفظ 0 رأی
23/02/2016 bündig [de] bündig تلفظ 0 رأی
23/02/2016 fernbleiben [de] fernbleiben تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Lindenholz [de] Lindenholz تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Potsdam [de] Potsdam تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Kaunas [de] Kaunas تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Anruf [de] Anruf تلفظ 0 رأی
23/02/2016 mecklenburg-vorpommerisch [de] mecklenburg-vorpommerisch تلفظ 0 رأی
23/02/2016 moos [de] moos تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Unterlassung [de] Unterlassung تلفظ 0 رأی
23/02/2016 sache [de] sache تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Weihnachten [de] Weihnachten تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Notfall [de] Notfall تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Gewicht [de] Gewicht تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Pickelsausen [de] Pickelsausen تلفظ 1 رأی
23/02/2016 Irrtum [de] Irrtum تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Kupfer [de] Kupfer تلفظ 0 رأی
23/02/2016 quinoa [de] quinoa تلفظ 0 رأی
23/02/2016 Magdeburg [de] Magdeburg تلفظ 0 رأی