کاربر:

Thonatas

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Thonatas شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/06/2016 Fernmelderaum [de] Fernmelderaum تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Packungsdichte [de] Packungsdichte تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Flächeneinheit [de] Flächeneinheit تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Kabelabschlussgestell [de] Kabelabschlussgestell تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Integrationsdichte [de] Integrationsdichte تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Luftverlastbarkeit [de] Luftverlastbarkeit تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Kabelaufteilung [de] Kabelaufteilung تلفظ 0 رأی
27/06/2016 Europameisterschaft [de] Europameisterschaft تلفظ 0 رأی
26/06/2016 wahrlich [de] wahrlich تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Hintertupfing [de] Hintertupfing تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Hintertupfingen [de] Hintertupfingen تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Timbuktu [de] Timbuktu تلفظ 0 رأی
26/06/2016 fürwahr [de] fürwahr تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Nesthocker [de] Nesthocker تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Nistplatz [de] Nistplatz تلفظ 0 رأی
26/06/2016 nisten [de] nisten تلفظ 0 رأی
26/06/2016 nest [de] nest تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Kaff [de] Kaff تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Nesthockerin [de] Nesthockerin تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Pampashase [de] Pampashase تلفظ 0 رأی
26/06/2016 pampa [de] pampa تلفظ 0 رأی
26/06/2016 Mara [de] Mara تلفظ 0 رأی
21/06/2016 Pferdedroschke [de] Pferdedroschke تلفظ 0 رأی
21/06/2016 Kraftdroschke [de] Kraftdroschke تلفظ 1 رأی
21/06/2016 abwechslungsreich [de] abwechslungsreich تلفظ 0 رأی
21/06/2016 facettenreich [de] facettenreich تلفظ 0 رأی
21/06/2016 Mannigfaltigkeit [de] Mannigfaltigkeit تلفظ 0 رأی
21/06/2016 mannigfaltig [de] mannigfaltig تلفظ 0 رأی
20/06/2016 balzen [de] balzen تلفظ 0 رأی
20/06/2016 Balz [de] Balz تلفظ 0 رأی