کلماتی که Telperien در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Telperien مشترک تلفظ‌های Telperien شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/09/2013 rafini [eo] rafini تلفظ 0 رأی
02/09/2013 radiofotografio [eo] radiofotografio تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ŝuti [eo] ŝuti تلفظ 0 رأی
02/09/2013 q [eo] q تلفظ 0 رأی
02/09/2013 i [eo] i تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ĥ [eo] ĥ تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ĝ [eo] ĝ تلفظ 0 رأی
02/09/2013 r [eo] r تلفظ 0 رأی
02/09/2013 1984 [eo] 1984 تلفظ 0 رأی
02/09/2013 jahurto [eo] jahurto تلفظ 0 رأی
02/09/2013 depressiva [pt] depressiva تلفظ 0 رأی
02/09/2013 zangar-se [pt] zangar-se تلفظ 0 رأی
02/09/2013 assoalhada [pt] assoalhada تلفظ 0 رأی
02/09/2013 bonfama [eo] bonfama تلفظ 0 رأی
02/09/2013 ekstrema [eo] ekstrema تلفظ 0 رأی
02/09/2013 jogurto [eo] jogurto تلفظ 0 رأی
02/09/2013 jokero [eo] jokero تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hejtilo [eo] hejtilo تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hektolitro [eo] hektolitro تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hektometro [eo] hektometro تلفظ 0 رأی
02/09/2013 helblua [eo] helblua تلفظ 0 رأی
02/09/2013 hejmveo [eo] hejmveo تلفظ 0 رأی
02/09/2013 infanterio [eo] infanterio تلفظ 0 رأی
02/09/2013 forbruli [eo] forbruli تلفظ 0 رأی
02/09/2013 engluti [eo] engluti تلفظ 0 رأی
02/09/2013 kritiko [eo] kritiko تلفظ 0 رأی
02/09/2013 helpantino [eo] helpantino تلفظ 0 رأی
02/09/2013 helpanto [eo] helpanto تلفظ 0 رأی
02/09/2013 helpema [eo] helpema تلفظ 0 رأی
02/09/2013 influo [eo] influo تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Como gosto de idiomas, ajudo aos outros a aprenderem também. É por isso que me inscrevi no Forvo.com. :)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

Telperien تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 393 (10 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 345

رأی‌ها: 14 رأی

نمایش‌ها: 40.241


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 588

مکان بر اساس تلفظ ها: 773