کلمات تلفظ شده توسط Telperien در فورو

کاربر: Telperien مشترک تلفظ های Telperien شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/09/2013 rafini [eo] rafini تلفظ رأی
02/09/2013 radiofotografio [eo] radiofotografio تلفظ رأی
02/09/2013 ŝuti [eo] ŝuti تلفظ رأی
02/09/2013 q [eo] q تلفظ رأی
02/09/2013 i [eo] i تلفظ رأی
02/09/2013 ĥ [eo] ĥ تلفظ رأی
02/09/2013 ĝ [eo] ĝ تلفظ رأی
02/09/2013 r [eo] r تلفظ رأی
02/09/2013 1984 [eo] 1984 تلفظ رأی
02/09/2013 jahurto [eo] jahurto تلفظ رأی
02/09/2013 depressiva [pt] depressiva تلفظ رأی
02/09/2013 zangar-se [pt] zangar-se تلفظ رأی
02/09/2013 assoalhada [pt] assoalhada تلفظ رأی
02/09/2013 bonfama [eo] bonfama تلفظ رأی
02/09/2013 ekstrema [eo] ekstrema تلفظ رأی
02/09/2013 jogurto [eo] jogurto تلفظ رأی
02/09/2013 jokero [eo] jokero تلفظ رأی
02/09/2013 hejtilo [eo] hejtilo تلفظ رأی
02/09/2013 hektolitro [eo] hektolitro تلفظ رأی
02/09/2013 hektometro [eo] hektometro تلفظ رأی
02/09/2013 helblua [eo] helblua تلفظ رأی
02/09/2013 hejmveo [eo] hejmveo تلفظ رأی
02/09/2013 infanterio [eo] infanterio تلفظ رأی
02/09/2013 forbruli [eo] forbruli تلفظ رأی
02/09/2013 engluti [eo] engluti تلفظ رأی
02/09/2013 kritiko [eo] kritiko تلفظ رأی
02/09/2013 helpantino [eo] helpantino تلفظ رأی
02/09/2013 helpanto [eo] helpanto تلفظ رأی
02/09/2013 helpema [eo] helpema تلفظ رأی
02/09/2013 influo [eo] influo تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Como gosto de idiomas, ajudo aos outros a aprenderem também. É por isso que me inscrevi no Forvo.com. :)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

Telperien تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 394 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 345

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 28.497


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 477

مکان بر اساس تلفظ ها: 627