کلماتی که TeKToNiiK در فوروو تلفظ کرده

کاربر: TeKToNiiK مشترک تلفظ‌های TeKToNiiK شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/08/2010 soliloquy [en] soliloquy تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Wildstrand [en] Wildstrand تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 Natlands [en] Natlands تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Averham [en] Averham تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Nath [en] Nath تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Mary Creagh [en] Mary Creagh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 Pete Solley [en] Pete Solley تلفظ 0 رأی
10/08/2010 rylston road [en] rylston road تلفظ 0 رأی
10/08/2010 melanogaster [en] melanogaster تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 Widdowson [en] Widdowson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 James LaBrie [en] James LaBrie تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Jordan Rudess [en] Jordan Rudess تلفظ 0 رأی
10/08/2010 oovoo [en] oovoo تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Melchizedek [en] Melchizedek تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Altair 8800 [en] Altair 8800 تلفظ 0 رأی
10/08/2010 disestablishmentarianism [en] disestablishmentarianism تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 Kentucky Fried Chicken [en] Kentucky Fried Chicken تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 McDonalds [en] McDonalds تلفظ 2 رأی
10/08/2010 orunui [mi] orunui تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Onehunga [mi] Onehunga تلفظ 0 رأی
10/08/2010 feasibility [en] feasibility تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Maori [en] Maori تلفظ 2 رأی
10/08/2010 Manukau [mi] Manukau تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Otahuhu [mi] Otahuhu تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Waikato [mi] Waikato تلفظ 0 رأی
10/08/2010 kia ora [mi] kia ora تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 Aotearoa [mi] Aotearoa تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Whakatane [mi] Whakatane تلفظ 1 رأی
10/08/2010 Mooloolaba [en] Mooloolaba تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 wretched [en] wretched تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I am from New Zealand, if you want to hear any words pronounced in my accent just message me and I will add them :)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: نیوزیلند

TeKToNiiK تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 52 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 10

رأی‌ها: 19 رأی

نمایش‌ها: 18.165


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 6.452

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.387