کلمات تلفظ شده توسط Tatar در فورو صفحه 6.

کاربر: Tatar ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Tatar شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/07/2011 айырылув [nog] айырылув تلفظ رأی
13/07/2011 ак бетли [nog] ак бетли تلفظ رأی
13/07/2011 аксам [nog] аксам تلفظ رأی
13/07/2011 акам [nog] акам تلفظ رأی
13/07/2011 актарылув [nog] актарылув تلفظ رأی
13/07/2011 акша салув [nog] акша салув تلفظ رأی
13/07/2011 Актуяк [nog] Актуяк تلفظ رأی
13/07/2011 аударылу [tt] аударылу تلفظ رأی
12/07/2011 си [tt] си تلفظ رأی
12/07/2011 Амет [nog] Амет تلفظ رأی
12/07/2011 аман да [nog] аман да تلفظ رأی
12/07/2011 аллахый! [nog] аллахый! تلفظ رأی
12/07/2011 Алимурза [nog] Алимурза تلفظ رأی
12/07/2011 арам зат! [nog] арам зат! تلفظ رأی
12/07/2011 артув [nog] артув تلفظ رأی
12/07/2011 ана якка [nog] ана якка تلفظ رأی
12/07/2011 анда [nog] анда تلفظ رأی
12/07/2011 анынъ [nog] анынъ تلفظ رأی
11/07/2011 асраучы [tt] асраучы تلفظ رأی
11/07/2011 алдындагы [nog] алдындагы تلفظ رأی
11/07/2011 аллага шуькир [nog] аллага шуькир تلفظ رأی
11/07/2011 алдырув [nog] алдырув تلفظ رأی
11/07/2011 алкан [nog] алкан تلفظ رأی
11/07/2011 алдынгы [nog] алдынгы تلفظ رأی
11/07/2011 алдында [nog] алдында تلفظ رأی
11/07/2011 анасыз [nog] анасыз تلفظ رأی
11/07/2011 анай [nog] анай تلفظ رأی
11/07/2011 ана [nog] ана تلفظ رأی
11/07/2011 ана тил [nog] ана тил تلفظ رأی
11/07/2011 амал [nog] амал تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

Tatar تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5.002 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4.000

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 86.836


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 92

مکان بر اساس تلفظ ها: 65