کلمات تلفظ شده توسط Takuboku در فورو صفحه 10.

کاربر: Takuboku مشترک تلفظ های Takuboku شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/04/2011 трилітній [uk] трилітній تلفظ رأی
27/04/2011 трирічний [uk] трирічний تلفظ رأی
27/04/2011 п'ятдесятиліття [uk] п'ятдесятиліття تلفظ رأی
27/04/2011 сторічний [uk] сторічний تلفظ رأی
27/04/2011 сторіччя [uk] сторіччя تلفظ رأی
22/04/2011 Памво Беринда [uk] Памво Беринда تلفظ رأی
22/04/2011 Марко Вовчок [uk] Марко Вовчок تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/04/2011 голубці [uk] голубці تلفظ رأی
14/04/2011 осінній [uk] осінній تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 літній [uk] літній تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 весняний [uk] весняний تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 зимовий [uk] зимовий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 грудневий [uk] грудневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 листопадовий [uk] листопадовий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 жовтневий [uk] жовтневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 вересневий [uk] вересневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 серпневий [uk] серпневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 липневий [uk] липневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 червневий [uk] червневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 травневий [uk] травневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 квітневий [uk] квітневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 березневий [uk] березневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/04/2011 лютневий [uk] лютневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2011 січневий [uk] січневий تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/04/2011 польський [uk] польський تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/04/2011 витребеньки [uk] витребеньки تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/04/2011 вибрики [uk] вибрики تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/04/2011 Олеся Повх [uk] Олеся Повх تلفظ رأی
07/04/2011 бульвар Володимира Висоцького [uk] бульвар Володимира Висоцького تلفظ رأی
07/04/2011 Чоколівський бульвар [uk] Чоколівський бульвар تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اوکراین

وب: http://www.facebook.com/IOPACb

Takuboku تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 5.345 (723 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7.498

رأی ها: 748 رأی

نمایش ها: 80.826


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 49

مکان بر اساس تلفظ ها: 61