کلمات تلفظ شده توسط TClarisse در فورو

کاربر: TClarisse مشترک تلفظ های TClarisse شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/06/2009 fieuzal [fr] fieuzal تلفظ رأی
29/06/2009 Blankiet [fr] Blankiet تلفظ رأی
29/06/2009 cula ila [fr] cula ila تلفظ رأی
29/06/2009 rêves [fr] rêves تلفظ رأی
29/06/2009 canadienne [fr] canadienne تلفظ رأی
29/06/2009 je dois partir [fr] je dois partir تلفظ رأی
29/06/2009 Fustel de Coulanges [fr] Fustel de Coulanges تلفظ رأی
29/06/2009 Roger Garaudy [fr] Roger Garaudy تلفظ رأی
29/06/2009 Guy Debord [fr] Guy Debord تلفظ رأی
29/06/2009 Marcel Schwob [fr] Marcel Schwob تلفظ رأی
29/06/2009 Alphonse Daudet [fr] Alphonse Daudet تلفظ رأی
29/06/2009 Athalie [fr] Athalie تلفظ رأی
29/06/2009 Manon Lescaut [fr] Manon Lescaut تلفظ رأی
29/06/2009 Gillardeau [fr] Gillardeau تلفظ رأی
29/06/2009 Ambroise Vollard [fr] Ambroise Vollard تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/06/2009 Marc Bloch [fr] Marc Bloch تلفظ رأی
29/06/2009 François Châtelet [fr] François Châtelet تلفظ رأی
29/06/2009 George Steiner [fr] George Steiner تلفظ رأی
29/06/2009 Claude-Louis Navier [fr] Claude-Louis Navier تلفظ رأی
29/06/2009 Angele Dubeau [fr] Angele Dubeau تلفظ رأی
26/06/2009 les pagodes de cos [fr] les pagodes de cos تلفظ رأی
26/06/2009 peureux [fr] peureux تلفظ رأی
26/06/2009 clos fourtet [fr] clos fourtet تلفظ رأی
26/06/2009 ambitieux [fr] ambitieux تلفظ رأی
26/06/2009 nous allons [fr] nous allons تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
26/06/2009 ambitieuse [fr] ambitieuse تلفظ رأی
26/06/2009 courageuse [fr] courageuse تلفظ رأی
26/06/2009 peureuse [fr] peureuse تلفظ رأی
26/06/2009 furieux [fr] furieux تلفظ رأی
26/06/2009 furieuse [fr] furieuse تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

TClarisse تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 177 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 95

رأی ها: 17 رأی

نمایش ها: 19.495


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.154

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.293