کلمات تلفظ شده توسط Svenski در فورو

کاربر: Svenski مشترک تلفظ های Svenski شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/09/2010 Philippe Descola [fr] Philippe Descola تلفظ رأی
03/09/2010 Philippe Ebly [fr] Philippe Ebly تلفظ رأی
03/09/2010 Ruperto de Deutz [fr] Ruperto de Deutz تلفظ رأی
03/09/2010 Skittles ™ [fr] Skittles ™ تلفظ رأی
03/09/2010 Jacky Galletaud [fr] Jacky Galletaud تلفظ رأی
03/09/2010 Claude Delvincourt [fr] Claude Delvincourt تلفظ رأی
03/09/2010 Boisguillebert [fr] Boisguillebert تلفظ رأی
03/09/2010 Joël Jeannot [fr] Joël Jeannot تلفظ رأی
03/09/2010 evia [fr] evia تلفظ رأی
03/09/2010 Hoarau [fr] Hoarau تلفظ رأی
31/08/2010 Pirandello [fr] Pirandello تلفظ رأی
31/08/2010 pilules [fr] pilules تلفظ رأی
31/08/2010 phones [fr] phones تلفظ رأی
31/08/2010 Petre [fr] Petre تلفظ رأی
31/08/2010 Philip [fr] Philip تلفظ رأی
31/08/2010 Longineu [fr] Longineu تلفظ رأی
31/08/2010 Boscq [fr] Boscq تلفظ رأی
31/08/2010 Émile Boirac [fr] Émile Boirac تلفظ رأی
31/08/2010 Amélie Gabrielle Boudet [fr] Amélie Gabrielle Boudet تلفظ رأی
31/08/2010 Neuvy-Pailloux [fr] Neuvy-Pailloux تلفظ رأی
31/08/2010 Gérard Anaclet Vincent Encausse [fr] Gérard Anaclet Vincent Encausse تلفظ رأی
31/08/2010 Éliphas Lévi [fr] Éliphas Lévi تلفظ رأی
31/08/2010 Alphonse-Louis Constant [fr] Alphonse-Louis Constant تلفظ رأی
23/08/2010 tardive [fr] tardive تلفظ رأی
23/08/2010 tardé [fr] tardé تلفظ رأی
23/08/2010 tapuscrit [fr] tapuscrit تلفظ رأی
23/08/2010 tapie [fr] tapie تلفظ رأی
23/08/2010 tannique [fr] tannique تلفظ رأی
23/08/2010 tannin [fr] tannin تلفظ رأی
23/08/2010 tanin [fr] tanin تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

You can always ask me to pronounce a word in French or in Dutch, I'll be happy to be of any assistance :-)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هلند

Svenski تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 672 (25 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 99

رأی ها: 26 رأی

نمایش ها: 27.969


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.109

مکان بر اساس تلفظ ها: 380