کلمات تلفظ شده توسط Su1912 در فورو

کاربر: Su1912 مشترک تلفظ های Su1912 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/07/2009 Hollanda [tr] Hollanda تلفظ رأی
07/07/2009 Karşıyaka [tr] Karşıyaka تلفظ رأی
07/07/2009 Hakkari [tr] Hakkari تلفظ رأی
07/07/2009 Erzincan [tr] Erzincan تلفظ رأی
07/07/2009 Türkoğlu [tr] Türkoğlu تلفظ رأی
07/07/2009 açıklayıcı [tr] açıklayıcı تلفظ رأی
07/07/2009 açar [tr] açar تلفظ رأی
07/07/2009 acıkmak [tr] acıkmak تلفظ رأی
07/07/2009 açacak [tr] açacak تلفظ رأی
07/07/2009 acımak [tr] acımak تلفظ رأی
07/07/2009 Lübnan [tr] Lübnan تلفظ رأی
07/07/2009 yürek [tr] yürek تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 acil [tr] acil تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 abur cubur [tr] abur cubur تلفظ رأی
07/07/2009 acıklı [tr] acıklı تلفظ رأی
07/07/2009 abraş [tr] abraş تلفظ رأی
07/07/2009 acemi [tr] acemi تلفظ رأی
07/07/2009 acayip [tr] acayip تلفظ رأی
07/07/2009 acaba [tr] acaba تلفظ رأی
07/07/2009 abonman [tr] abonman تلفظ رأی
07/07/2009 abide [tr] abide تلفظ رأی
07/07/2009 Şükrü Saracoğlu [tr] Şükrü Saracoğlu تلفظ رأی
07/07/2009 acemilik [tr] acemilik تلفظ رأی
07/07/2009 açıklamak [tr] açıklamak تلفظ رأی
07/07/2009 kamaştırıcı [tr] kamaştırıcı تلفظ رأی
07/07/2009 belediye başkanı [tr] belediye başkanı تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 açık sözlü [tr] açık sözlü تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: بوقلمون

Su1912 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 27 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 4.394


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.823