کلماتی که Steinninn در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Steinninn ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های Steinninn شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/12/2014 blessaðir [is] blessaðir تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Melstaður [is] Melstaður تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Vesturey [is] Vesturey تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Útlenska [is] Útlenska تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Eyja [is] Eyja تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Vitleysingur [is] Vitleysingur تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Vísir [is] Vísir تلفظ 0 رأی
16/12/2014 arkitekt [is] arkitekt تلفظ 0 رأی
16/12/2014 munnþurrka [is] munnþurrka تلفظ 0 رأی
16/12/2014 lifandi [is] lifandi تلفظ 0 رأی
16/12/2014 slátrari [is] slátrari تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Klukkutindar [is] Klukkutindar تلفظ 0 رأی
16/12/2014 spékoppur [is] spékoppur تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Ruðningur [is] Ruðningur تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Öxnadalsheiði [is] Öxnadalsheiði تلفظ 0 رأی
16/12/2014 bullandi [is] bullandi تلفظ 0 رأی
16/12/2014 séns [is] séns تلفظ 0 رأی
16/12/2014 vonsvikinn [is] vonsvikinn تلفظ 0 رأی
16/12/2014 ferðamannastaður [is] ferðamannastaður تلفظ 0 رأی
16/12/2014 nyrstur [is] nyrstur تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Bjarnarhafnarfjall [is] Bjarnarhafnarfjall تلفظ 0 رأی
16/12/2014 fyrirliði [is] fyrirliði تلفظ 0 رأی
16/12/2014 hundfúll [is] hundfúll تلفظ 0 رأی
16/12/2014 einhverfur [is] einhverfur تلفظ 0 رأی
16/12/2014 úrræði [is] úrræði تلفظ 0 رأی
16/12/2014 norðurheimskautsbaugur [is] norðurheimskautsbaugur تلفظ 0 رأی
16/12/2014 skær [is] skær تلفظ 0 رأی
16/12/2014 sléttuband [is] sléttuband تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Kirkjufjara [is] Kirkjufjara تلفظ 0 رأی
16/12/2014 Ungmennafélagið Stjarnan [is] Ungmennafélagið Stjarnan تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایسلند

تارنما: steinninn.is

Steinninn تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 450 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 22

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 37.964


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 3.767

مکان بر اساس تلفظ ها: 681