کلمات تلفظ شده توسط Silvina در فورو

کاربر: Silvina مشترک تلفظ های Silvina شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
11/07/2011 quincho [es] quincho تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/07/2011 Tomás Luis de Victoria [es] Tomás Luis de Victoria تلفظ رأی
11/07/2011 Hernán [es] Hernán تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/11/2010 Marcela [es] Marcela تلفظ رأی
04/11/2010 Silvina [es] Silvina تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/11/2010 malicioso [es] malicioso تلفظ 1 رأی
04/11/2010 oscuro [es] oscuro تلفظ رأی
04/11/2010 pescado [es] pescado تلفظ 0 رأی
04/11/2010 pesca [es] pesca تلفظ 1 رأی
04/11/2010 mosca [es] mosca تلفظ 1 رأی
04/11/2010 Ostra [es] Ostra تلفظ رأی
04/11/2010 llama [es] llama تلفظ 0 رأی
04/11/2010 minusválido [es] minusválido تلفظ -1 رأی
04/11/2010 Enrique Larreta [es] Enrique Larreta تلفظ رأی
04/11/2010 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges تلفظ 0 رأی
03/11/2010 familia [es] familia تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/11/2010 Irene [es] Irene تلفظ رأی
03/11/2010 frenético [es] frenético تلفظ رأی
03/11/2010 morocho [es] morocho تلفظ رأی
03/11/2010 idiota [es] idiota تلفظ 0 رأی
03/11/2010 empolvarse [es] empolvarse تلفظ رأی
02/11/2010 catacumbas [es] catacumbas تلفظ رأی
02/11/2010 enderezador [es] enderezador تلفظ رأی
02/11/2010 atrevida [es] atrevida تلفظ رأی
06/01/2009 coordinar [es] coordinar تلفظ رأی
06/01/2009 aparatos [es] aparatos تلفظ رأی
06/01/2009 celulares [es] celulares تلفظ -1 رأی
05/01/2009 dijo [es] dijo تلفظ رأی
05/01/2009 ocasionar [es] ocasionar تلفظ رأی
05/01/2009 proyecciones [es] proyecciones تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آرژانتین

Silvina تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 37 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 11

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 7.426


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 5.080

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.681