کلمات تلفظ شده توسط Seilaregia در فورو

کاربر: Seilaregia مشترک تلفظ های Seilaregia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/10/2011 estrella [es] estrella تلفظ رأی
04/10/2011 reloj [es] reloj تلفظ رأی
04/10/2011 silla [es] silla تلفظ رأی
04/10/2011 perspectiva [es] perspectiva تلفظ رأی
04/10/2011 recíproco [es] recíproco تلفظ رأی
04/10/2011 inédito [es] inédito تلفظ رأی
02/10/2011 ellos [es] ellos تلفظ رأی
02/10/2011 doncella [es] doncella تلفظ رأی
02/10/2011 llama [es] llama تلفظ رأی
02/10/2011 pollo [es] pollo تلفظ رأی
01/10/2011 Candeleda [es] Candeleda تلفظ رأی
01/10/2011 pronunciar [es] pronunciar تلفظ رأی
01/10/2011 motu proprio [es] motu proprio تلفظ رأی
01/10/2011 Juan Sebastián Verón [es] Juan Sebastián Verón تلفظ رأی
01/10/2011 en voz alta [es] en voz alta تلفظ رأی
01/10/2011 erróneo [es] erróneo تلفظ رأی
01/10/2011 al mismo tiempo [es] al mismo tiempo تلفظ رأی
01/10/2011 bodas [es] bodas تلفظ رأی
01/10/2011 darle una oportunidad [es] darle una oportunidad تلفظ -1 رأی
01/10/2011 Jácaras de la costa [es] Jácaras de la costa تلفظ رأی
01/10/2011 bellísimo [es] bellísimo تلفظ رأی
01/10/2011 desarrollar [es] desarrollar تلفظ رأی
01/10/2011 soledad [es] soledad تلفظ رأی
01/10/2011 Salir [es] Salir تلفظ رأی
01/10/2011 allí [es] allí تلفظ 1 رأی
01/10/2011 Portugués [es] Portugués تلفظ 1 رأی
01/10/2011 México [es] México تلفظ -1 رأی
01/10/2011 Chihuahua [es] Chihuahua تلفظ رأی
01/10/2011 calle [es] calle تلفظ 1 رأی
01/10/2011 pantalla [es] pantalla تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: مکزیک

Seilaregia تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 47 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 6.531


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 33.177

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.880