کلماتی که SaraSansH در فوروو تلفظ کرده

کاربر: SaraSansH مشترک تلفظ‌های SaraSansH شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/02/2009 siwenavéierzeg [lb] siwenavéierzeg تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/02/2009 finanziert [de] finanziert تلفظ 0 رأی
10/02/2009 persönlichen [de] persönlichen تلفظ 0 رأی
10/02/2009 büro [lb] büro تلفظ 0 رأی
10/02/2009 moustache [lb] moustache تلفظ 1 رأی
10/02/2009 Ech schwätze kee Lëtzebuergesch [lb] Ech schwätze kee Lëtzebuergesch تلفظ 0 رأی
10/02/2009 Waasser [lb] Waasser تلفظ 0 رأی
10/02/2009 figuren [de] figuren تلفظ 0 رأی
10/02/2009 vollständig [de] vollständig تلفظ 0 رأی
10/02/2009 Messe [de] Messe تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I speak Luxembourgian, French, German, English and Portuguese fluently and am currently learning Spanish and Swedish.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: لوکزامبورگ

SaraSansH تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 10 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 7.177


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 13.692