کلماتی که Ruby8823 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Ruby8823 مشترک تلفظ‌های Ruby8823 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/08/2010 Ebi Akiko [ja] Ebi Akiko تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/08/2010 悪戦苦闘 [ja] 悪戦苦闘 تلفظ -2 رأی
03/08/2010 意気投合 [ja] 意気投合 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 異口同音 [ja] 異口同音 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一部始終 [ja] 一部始終 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一蓮托生 [ja] 一蓮托生 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一攫千金 [ja] 一攫千金 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一家団欒 [ja] 一家団欒 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一喜一憂 [ja] 一喜一憂 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一挙一動 [ja] 一挙一動 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 頂戴 [ja] 頂戴 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 ご丁寧 [ja] ご丁寧 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 珍しい [ja] 珍しい تلفظ 0 رأی
03/08/2010 一周忌 [ja] 一周忌 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 ご多忙中 [ja] ご多忙中 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 初孫 [ja] 初孫 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 驚く [ja] 驚く تلفظ 0 رأی
03/08/2010 おかげさまで [ja] おかげさまで تلفظ 0 رأی
03/08/2010 しばらく [ja] しばらく تلفظ 0 رأی
03/08/2010 療養 [ja] 療養 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 お見舞い [ja] お見舞い تلفظ 0 رأی
03/08/2010 心遣い [ja] 心遣い تلفظ 0 رأی
03/08/2010 自宅 [ja] 自宅 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/08/2010 お世話 [ja] お世話 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 経験 [ja] 経験 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 仕事 [ja] 仕事 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 健康 [ja] 健康 تلفظ -1 رأی
03/08/2010 勇気 [ja] 勇気 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 友人 [ja] 友人 تلفظ 0 رأی
03/08/2010 近所 [ja] 近所 تلفظ -1 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ژاپن

Ruby8823 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 969 (89 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6

رأی‌ها: 117 رأی

نمایش‌ها: 69.412


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 8.519

مکان بر اساس تلفظ ها: 330