کلمات تلفظ شده توسط Rosicip در فورو صفحه 2.

کاربر: Rosicip ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Rosicip شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/05/2011 enclisi [it] enclisi تلفظ رأی
07/05/2011 croton [it] croton تلفظ رأی
20/10/2010 disincrostarsi [it] disincrostarsi تلفظ رأی
20/10/2010 diseducare [it] diseducare تلفظ رأی
20/10/2010 consolidarsi [it] consolidarsi تلفظ رأی
20/10/2010 precettare [it] precettare تلفظ رأی
20/10/2010 poltrire [it] poltrire تلفظ رأی
20/10/2010 poppare [it] poppare تلفظ رأی
20/10/2010 noialtre [it] noialtre تلفظ رأی
20/10/2010 diamantare [it] diamantare تلفظ رأی
20/10/2010 sorprendentemente [it] sorprendentemente تلفظ رأی
20/10/2010 andare a letto con i polli [it] andare a letto con i polli تلفظ رأی
20/10/2010 promulgare [it] promulgare تلفظ رأی
20/10/2010 braciolone ripieno [it] braciolone ripieno تلفظ رأی
20/10/2010 fachiri [it] fachiri تلفظ رأی
20/10/2010 andare a farsi benedire [it] andare a farsi benedire تلفظ رأی
18/10/2010 perturbare [it] perturbare تلفظ رأی
18/10/2010 clonare [it] clonare تلفظ رأی
18/10/2010 costituire [it] costituire تلفظ رأی
18/10/2010 permeare [it] permeare تلفظ رأی
18/10/2010 evaporare [it] evaporare تلفظ رأی
18/10/2010 consultarsi [it] consultarsi تلفظ رأی
18/10/2010 botola [it] botola تلفظ رأی
18/10/2010 desumere [it] desumere تلفظ رأی
18/10/2010 denotare [it] denotare تلفظ رأی
18/10/2010 daino [it] daino تلفظ رأی
18/10/2010 andare in visibilio [it] andare in visibilio تلفظ رأی
18/10/2010 abbarbicato [it] abbarbicato تلفظ رأی
18/10/2010 concentrare [it] concentrare تلفظ رأی
18/10/2010 consolare [it] consolare تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

Rosicip تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 6.276 (132 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 9.029

رأی ها: 150 رأی

نمایش ها: 117.652


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 41

مکان بر اساس تلفظ ها: 51