کلمات تلفظ شده توسط Rooibos در فورو صفحه 6.

کاربر: Rooibos ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Rooibos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/02/2013 Vergütungsform [de] Vergütungsform تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Bauauftragnehmer [de] Bauauftragnehmer تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Landesbauordnung [de] Landesbauordnung تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Groeben [de] Groeben تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Häcki [de] Häcki تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Vorerkenntnis [de] Vorerkenntnis تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Endbericht [de] Endbericht تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Reflexivierung [de] Reflexivierung تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Pflegekostenzuschuss [de] Pflegekostenzuschuss تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Jorn [de] Jorn تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Wohnungsnutzer [de] Wohnungsnutzer تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Kommunikationstraining [de] Kommunikationstraining تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Buhofer [de] Buhofer تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Mellmann [de] Mellmann تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Baupfusch [de] Baupfusch تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Bauportal [de] Bauportal تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Ratgeberzentrum [de] Ratgeberzentrum تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Edelhersteller [de] Edelhersteller تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Infodatenbank [de] Infodatenbank تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Edelmarke [de] Edelmarke تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Schlangennest [de] Schlangennest تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Gunkel [de] Gunkel تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Grewendorf [de] Grewendorf تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Badewannenlifter [de] Badewannenlifter تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Produktskizze [de] Produktskizze تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Gartemann [de] Gartemann تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Rechentherapie [de] Rechentherapie تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Gemeindezentrum [de] Gemeindezentrum تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Schichtkürzung [de] Schichtkürzung تلفظ 0 رأی
28/02/2013 Wannenlift [de] Wannenlift تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

"HALLO" there! : )

Born and raised in Germany (*1971), I´ve been living in Austria since 2010, together with my husband and our four children.
If you´d like to see who´s behind the voice, have a look at my facebook profile:
Rooibos Forvo

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

Rooibos تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 20.872 (38 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 99

رأی ها: 41 رأی

نمایش ها: 106.161


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.122

مکان بر اساس تلفظ ها: 13