کلمات تلفظ شده توسط Rooibos در فورو صفحه 6.

کاربر: Rooibos ويراستار فوروو مشترک تلفظ های Rooibos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/02/2013 Vergütungsform [de] Vergütungsform تلفظ رأی
28/02/2013 Bauauftragnehmer [de] Bauauftragnehmer تلفظ رأی
28/02/2013 Landesbauordnung [de] Landesbauordnung تلفظ رأی
28/02/2013 Groeben [de] Groeben تلفظ رأی
28/02/2013 Häcki [de] Häcki تلفظ رأی
28/02/2013 Vorerkenntnis [de] Vorerkenntnis تلفظ رأی
28/02/2013 Endbericht [de] Endbericht تلفظ رأی
28/02/2013 Reflexivierung [de] Reflexivierung تلفظ رأی
28/02/2013 Pflegekostenzuschuss [de] Pflegekostenzuschuss تلفظ رأی
28/02/2013 Jorn [de] Jorn تلفظ رأی
28/02/2013 Wohnungsnutzer [de] Wohnungsnutzer تلفظ رأی
28/02/2013 Kommunikationstraining [de] Kommunikationstraining تلفظ رأی
28/02/2013 Buhofer [de] Buhofer تلفظ رأی
28/02/2013 Mellmann [de] Mellmann تلفظ رأی
28/02/2013 Baupfusch [de] Baupfusch تلفظ رأی
28/02/2013 Bauportal [de] Bauportal تلفظ رأی
28/02/2013 Ratgeberzentrum [de] Ratgeberzentrum تلفظ رأی
28/02/2013 Edelhersteller [de] Edelhersteller تلفظ رأی
28/02/2013 Infodatenbank [de] Infodatenbank تلفظ رأی
28/02/2013 Edelmarke [de] Edelmarke تلفظ رأی
28/02/2013 Schlangennest [de] Schlangennest تلفظ رأی
28/02/2013 Gunkel [de] Gunkel تلفظ رأی
28/02/2013 Grewendorf [de] Grewendorf تلفظ رأی
28/02/2013 Badewannenlifter [de] Badewannenlifter تلفظ رأی
28/02/2013 Produktskizze [de] Produktskizze تلفظ رأی
28/02/2013 Gartemann [de] Gartemann تلفظ رأی
28/02/2013 Rechentherapie [de] Rechentherapie تلفظ رأی
28/02/2013 Gemeindezentrum [de] Gemeindezentrum تلفظ رأی
28/02/2013 Schichtkürzung [de] Schichtkürzung تلفظ رأی
28/02/2013 Wannenlift [de] Wannenlift تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

"HALLO" there! : )

Born and raised in Germany (*1971), I´ve been living in Austria since 2010, together with my husband and our four children.
If you´d like to see who´s behind the voice, have a look at my facebook profile:
Rooibos Forvo

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

Rooibos تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 20.872 (38 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 99

رأی ها: 41 رأی

نمایش ها: 102.994


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.112

مکان بر اساس تلفظ ها: 13