کلمات تلفظ شده توسط Ronda در فورو

کاربر: Ronda مشترک تلفظ های Ronda شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/06/2008 Undaria pinnatifida [en] Undaria pinnatifida تلفظ رأی
15/06/2008 Miss Kittin [en] Miss Kittin تلفظ رأی
15/06/2008 James Gleick [en] James Gleick تلفظ رأی
15/06/2008 teres major muscle [en] teres major muscle تلفظ رأی
15/06/2008 Petrarch [en] Petrarch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 Neil Peart [en] Neil Peart تلفظ رأی
15/06/2008 fabric [en] fabric تلفظ رأی
15/06/2008 Neko Case [en] Neko Case تلفظ رأی
15/06/2008 cytosine [en] cytosine تلفظ رأی
15/06/2008 Gilead [en] Gilead تلفظ رأی
15/06/2008 loss [en] loss تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 Dyspareunia [en] Dyspareunia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 tie [en] tie تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: استرالیا

Ronda تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 13 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 5.112


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 22.567

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.612