کلماتی که Ronda در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Ronda مشترک تلفظ‌های Ronda شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/06/2008 Undaria pinnatifida [en] Undaria pinnatifida تلفظ 0 رأی
15/06/2008 Miss Kittin [en] Miss Kittin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 James Gleick [en] James Gleick تلفظ 0 رأی
15/06/2008 teres major muscle [en] teres major muscle تلفظ 0 رأی
15/06/2008 Petrarch [en] Petrarch تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 Neil Peart [en] Neil Peart تلفظ 0 رأی
15/06/2008 fabric [en] fabric تلفظ 0 رأی
15/06/2008 Neko Case [en] Neko Case تلفظ 0 رأی
15/06/2008 cytosine [en] cytosine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 Gilead [en] Gilead تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 loss [en] loss تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 Dyspareunia [en] Dyspareunia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/06/2008 tie [en] tie تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: استرالیا

Ronda تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 13 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 7.590


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 36.511

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.812