کلمات تلفظ شده توسط Quackamama در فورو

کاربر: Quackamama مشترک تلفظ های Quackamama شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
22/07/2011 Thronfolger [de] Thronfolger تلفظ رأی
22/07/2011 Ümülü [de] Ümülü تلفظ رأی
22/07/2011 spracherhaltend [de] spracherhaltend تلفظ رأی
22/07/2011 abfetzmäßig [de] abfetzmäßig تلفظ رأی
22/07/2011 Übersetzungswissenschaft [de] Übersetzungswissenschaft تلفظ رأی
22/07/2011 WC-Sitz [de] WC-Sitz تلفظ رأی
22/07/2011 Ablaufgarnitur [de] Ablaufgarnitur تلفظ رأی
22/07/2011 Kopfbrause [de] Kopfbrause تلفظ رأی
22/07/2011 Nordjütland [de] Nordjütland تلفظ رأی
22/07/2011 Aalartiger [de] Aalartiger تلفظ رأی
22/07/2011 Bratzbacke [de] Bratzbacke تلفظ رأی
22/07/2011 Schweinsschnitzel [de] Schweinsschnitzel تلفظ رأی
22/07/2011 Karl Ganzer [de] Karl Ganzer تلفظ رأی
22/07/2011 Brauchwasserduscher [de] Brauchwasserduscher تلفظ رأی
22/07/2011 Antikalkkugel [de] Antikalkkugel تلفظ رأی
22/07/2011 Bozner Bergsteigerlied [de] Bozner Bergsteigerlied تلفظ رأی
22/07/2011 Christine Lauterburg [de] Christine Lauterburg تلفظ رأی
22/07/2011 Brauereipferd [de] Brauereipferd تلفظ رأی
22/07/2011 Feinsteinzeug [de] Feinsteinzeug تلفظ رأی
22/07/2011 Juchzer [de] Juchzer تلفظ رأی
22/07/2011 Fettpfanne [de] Fettpfanne تلفظ رأی
22/07/2011 abflocken [de] abflocken تلفظ رأی
22/07/2011 Aalbüschelwels [de] Aalbüschelwels تلفظ رأی
22/07/2011 Farbvariante [de] Farbvariante تلفظ رأی
22/07/2011 Erzherzog Johann Jodler [de] Erzherzog Johann Jodler تلفظ رأی
22/07/2011 Oesch's die Dritten [de] Oesch's die Dritten تلفظ رأی
22/07/2011 Alpinkatzen [de] Alpinkatzen تلفظ رأی
22/07/2011 Dudler [de] Dudler تلفظ رأی
22/07/2011 almer [de] almer تلفظ رأی
22/07/2011 Kuhreihen [de] Kuhreihen تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

Quackamama تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 177 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6

رأی ها: 11 رأی

نمایش ها: 10.100


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7.473

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.282