کلماتی که Quackamama در فوروو تلفظ کرده

کاربر: Quackamama مشترک تلفظ‌های Quackamama شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2011 Thronfolger [de] Thronfolger تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Ümülü [de] Ümülü تلفظ 0 رأی
22/07/2011 spracherhaltend [de] spracherhaltend تلفظ 0 رأی
22/07/2011 abfetzmäßig [de] abfetzmäßig تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Übersetzungswissenschaft [de] Übersetzungswissenschaft تلفظ 0 رأی
22/07/2011 WC-Sitz [de] WC-Sitz تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Ablaufgarnitur [de] Ablaufgarnitur تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Kopfbrause [de] Kopfbrause تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Nordjütland [de] Nordjütland تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Aalartiger [de] Aalartiger تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Bratzbacke [de] Bratzbacke تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Schweinsschnitzel [de] Schweinsschnitzel تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Karl Ganzer [de] Karl Ganzer تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Brauchwasserduscher [de] Brauchwasserduscher تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Antikalkkugel [de] Antikalkkugel تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Bozner Bergsteigerlied [de] Bozner Bergsteigerlied تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Christine Lauterburg [de] Christine Lauterburg تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Brauereipferd [de] Brauereipferd تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Feinsteinzeug [de] Feinsteinzeug تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Juchzer [de] Juchzer تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Fettpfanne [de] Fettpfanne تلفظ 0 رأی
22/07/2011 abflocken [de] abflocken تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Aalbüschelwels [de] Aalbüschelwels تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Farbvariante [de] Farbvariante تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Erzherzog Johann Jodler [de] Erzherzog Johann Jodler تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Oesch's die Dritten [de] Oesch's die Dritten تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Alpinkatzen [de] Alpinkatzen تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Dudler [de] Dudler تلفظ 0 رأی
22/07/2011 almer [de] almer تلفظ 0 رأی
22/07/2011 Kuhreihen [de] Kuhreihen تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آلمان

Quackamama تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 177 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 6

رأی‌ها: 13 رأی

نمایش‌ها: 14.740


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 8.645

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.562