کلمات تلفظ شده توسط Qatshaan در فورو

کاربر: Qatshaan مشترک تلفظ های Qatshaan شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/10/2012 stillos [de] stillos تلفظ رأی
07/10/2012 Eismeer [de] Eismeer تلفظ رأی
07/10/2012 Suppenhuhn [de] Suppenhuhn تلفظ رأی
07/10/2012 Polarkreis 18 [de] Polarkreis 18 تلفظ رأی
05/10/2012 oralsex [de] oralsex تلفظ رأی
05/10/2012 Lusttöter [de] Lusttöter تلفظ رأی
05/10/2012 einfugen [de] einfugen تلفظ رأی
05/10/2012 Leo Loeb [de] Leo Loeb تلفظ رأی
05/10/2012 Symmachus [de] Symmachus تلفظ رأی
04/10/2012 Finkelde [de] Finkelde تلفظ رأی
04/10/2012 poesielos [de] poesielos تلفظ رأی
04/10/2012 unoriginell [de] unoriginell تلفظ رأی
04/10/2012 Nachfragewirkung [de] Nachfragewirkung تلفظ رأی
04/10/2012 Handlungstheorie [de] Handlungstheorie تلفظ رأی
04/10/2012 Geistlosigkeit [de] Geistlosigkeit تلفظ رأی
04/10/2012 Poesielosigkeit [de] Poesielosigkeit تلفظ رأی
04/10/2012 Ideenlosigkeit [de] Ideenlosigkeit تلفظ رأی
04/10/2012 Gedankenarmut [de] Gedankenarmut تلفظ رأی
04/10/2012 unkreativ [de] unkreativ تلفظ رأی
04/10/2012 eingeschworen [de] eingeschworen تلفظ رأی
04/10/2012 bestücken [de] bestücken تلفظ رأی
04/10/2012 Ödheit [de] Ödheit تلفظ رأی
04/10/2012 Unoriginalität [de] Unoriginalität تلفظ رأی
04/10/2012 unschöpferisch [de] unschöpferisch تلفظ رأی
04/10/2012 Hofintrige [de] Hofintrige تلفظ رأی
04/10/2012 Deutschkron [de] Deutschkron تلفظ رأی
04/10/2012 Durchschnittsbürgerin [de] Durchschnittsbürgerin تلفظ رأی
04/10/2012 aufrappeln [de] aufrappeln تلفظ رأی
04/10/2012 abwechslungslos [de] abwechslungslos تلفظ رأی
04/10/2012 Intrigantin [de] Intrigantin تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Qatshaan تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 178

واژگان افزوده شده: 3

نمایش ها: 4.972


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 11.775

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.282