کلماتی که Pulgasari در فوروو تلفظ کرده صفحه 3.

کاربر: Pulgasari مشترک تلفظ‌های Pulgasari شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] Komplexbildungsreaktion تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] Eisennachweisreagenz تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Glamourthema [de] Glamourthema تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Achatschale [de] Achatschale تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Politikanfänger [de] Politikanfänger تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Almosenschale [de] Almosenschale تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Freudenhäuser [de] Freudenhäuser تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Sowjetmodell [de] Sowjetmodell تلفظ 0 رأی
18/06/2012 ruff [de] ruff تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Knoebel [de] Knoebel تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Widerständler [de] Widerständler تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Tourismusförderer [de] Tourismusförderer تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Bruchrille [de] Bruchrille تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Hundeplatz [de] Hundeplatz تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Topfschnitt [de] Topfschnitt تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Organschäden [de] Organschäden تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Eisenüberschuss [de] Eisenüberschuss تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Geheimdienstagentin [de] Geheimdienstagentin تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Essnapf [de] Essnapf تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Staubkappe [de] Staubkappe تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Löffelschale [de] Löffelschale تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Theologiestudent [de] Theologiestudent تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Leudesdorff [de] Leudesdorff تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Hatzfeld [de] Hatzfeld تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Hochseeinsel [de] Hochseeinsel تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Studentenpfarrer [de] Studentenpfarrer تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Ländergliederung [de] Ländergliederung تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Ungehorsamkeitsvirus [de] Ungehorsamkeitsvirus تلفظ 0 رأی
18/06/2012 Vereinsgründer [de] Vereinsgründer تلفظ 0 رأی
18/06/2012 wandgroß [de] wandgroß تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Pulgasari تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 390 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 135

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 24.103


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.126

مکان بر اساس تلفظ ها: 779