کلمات تلفظ شده توسط Pulgasari در فورو صفحه 3.

کاربر: Pulgasari مشترک تلفظ های Pulgasari شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/06/2012 Komplexbildungsreaktion [de] Komplexbildungsreaktion تلفظ رأی
18/06/2012 Eisennachweisreagenz [de] Eisennachweisreagenz تلفظ رأی
18/06/2012 Glamourthema [de] Glamourthema تلفظ رأی
18/06/2012 Achatschale [de] Achatschale تلفظ رأی
18/06/2012 Politikanfänger [de] Politikanfänger تلفظ رأی
18/06/2012 Almosenschale [de] Almosenschale تلفظ رأی
18/06/2012 Freudenhäuser [de] Freudenhäuser تلفظ رأی
18/06/2012 Sowjetmodell [de] Sowjetmodell تلفظ رأی
18/06/2012 ruff [de] ruff تلفظ رأی
18/06/2012 Knoebel [de] Knoebel تلفظ رأی
18/06/2012 Widerständler [de] Widerständler تلفظ رأی
18/06/2012 Tourismusförderer [de] Tourismusförderer تلفظ رأی
18/06/2012 Bruchrille [de] Bruchrille تلفظ رأی
18/06/2012 Hundeplatz [de] Hundeplatz تلفظ رأی
18/06/2012 Topfschnitt [de] Topfschnitt تلفظ رأی
18/06/2012 Organschäden [de] Organschäden تلفظ رأی
18/06/2012 Eisenüberschuss [de] Eisenüberschuss تلفظ رأی
18/06/2012 Geheimdienstagentin [de] Geheimdienstagentin تلفظ رأی
18/06/2012 Essnapf [de] Essnapf تلفظ رأی
18/06/2012 Staubkappe [de] Staubkappe تلفظ رأی
18/06/2012 Löffelschale [de] Löffelschale تلفظ رأی
18/06/2012 Theologiestudent [de] Theologiestudent تلفظ رأی
18/06/2012 Leudesdorff [de] Leudesdorff تلفظ رأی
18/06/2012 Hatzfeld [de] Hatzfeld تلفظ رأی
18/06/2012 Hochseeinsel [de] Hochseeinsel تلفظ رأی
18/06/2012 Studentenpfarrer [de] Studentenpfarrer تلفظ رأی
18/06/2012 Ländergliederung [de] Ländergliederung تلفظ رأی
18/06/2012 Ungehorsamkeitsvirus [de] Ungehorsamkeitsvirus تلفظ رأی
18/06/2012 Vereinsgründer [de] Vereinsgründer تلفظ رأی
18/06/2012 wandgroß [de] wandgroß تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: آلمان

Pulgasari تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 390 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 135

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 14.726


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 917

مکان بر اساس تلفظ ها: 635