کلمات تلفظ شده توسط Psykedelice در فورو

کاربر: Psykedelice مشترک تلفظ های Psykedelice شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
18/01/2011 Léon Degrelle [fr] Léon Degrelle تلفظ رأی
18/01/2011 biogaz [fr] biogaz تلفظ رأی
18/01/2011 Arnoult [fr] Arnoult تلفظ رأی
18/01/2011 Claude Le Jeune [fr] Claude Le Jeune تلفظ رأی
18/01/2011 fiction [fr] fiction تلفظ رأی
18/01/2011 preum's [fr] preum's تلفظ رأی
18/01/2011 oeuf à la coque [fr] oeuf à la coque تلفظ رأی
17/01/2011 monoplégie [fr] monoplégie تلفظ رأی
17/01/2011 Système d'échange local [fr] Système d'échange local تلفظ رأی
17/01/2011 fictif [fr] fictif تلفظ رأی
17/01/2011 chenonceaux [fr] chenonceaux تلفظ رأی
17/01/2011 Gabon [fr] Gabon تلفظ رأی
07/10/2010 intronisation [fr] intronisation تلفظ رأی
07/10/2010 intromission [fr] intromission تلفظ رأی
07/10/2010 fournissent [fr] fournissent تلفظ رأی
07/10/2010 fournisseurs [fr] fournisseurs تلفظ رأی
07/10/2010 fours [fr] fours تلفظ رأی
07/10/2010 fous [fr] fous تلفظ رأی
07/10/2010 foutoir [fr] foutoir تلفظ رأی
07/10/2010 fournissant [fr] fournissant تلفظ رأی
07/10/2010 formelles [fr] formelles تلفظ رأی
07/10/2010 formées [fr] formées تلفظ رأی
07/10/2010 fortunés [fr] fortunés تلفظ رأی
07/10/2010 fournée [fr] fournée تلفظ رأی
07/10/2010 baigneuse [fr] baigneuse تلفظ رأی
07/10/2010 baignade [fr] baignade تلفظ رأی
07/10/2010 bagages [fr] bagages تلفظ رأی
07/10/2010 bagarreuse [fr] bagarreuse تلفظ رأی
07/10/2010 balbutiant [fr] balbutiant تلفظ رأی
07/10/2010 barbouillage [fr] barbouillage تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://nostranchesdevies.blogspot.com

Psykedelice تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 210 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 9.713


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 10.432

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.100